بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی رویه دارو در مراجعین به درمانگاه شبانه روزی شهرستان عباس آباد(استان مازندران)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-22-5_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400

چکیده مقاله:

چکیده مقدمه: خوددرمانی از جمله مشکلات موجود در چرخه درمان می باشد که یک مسئله اجتناب ناپذیر است، در کشور ایران این موضوع به صورتی در آمده است که یکی از مهم ترین دلایل مصرف بی رویه دارو محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف بی رویه دارو در مراجعین به درمانگاه شبانه روزی شهرستان عباس آباد(استان مازندران) انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق به صورت توصیفی-مقطعی در سال ۱۳۹۲ انجام شد و ۳۰۰ نفر از مراجعین به درمانگاه شهرستان عباس آباد به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه توام با مصاحبه جمع آوری گردید، سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون آماری کای دو استفاده شد. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده های آماری ارتباط معنی دار بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و شغل افراد مورد مطالعه با تک تک سوالات پرسش نامه ها در مورد علل احتمالی مصرف خودسرانه دارو و انتخاب شکل تزریقی دارو به دست آمد.(P<۰.۰۵) رابطه میزان مصرف خودسرانه دارو با وضعیت تاهل افراد مورد مطالعه، جنسیت، تاثیر تحصیلات و شغل افراد اندازه گیری شد. مردان با ۲۰۴ نفر نسبت به زنان با ۹۶ نفر، متاهلین با ۱۷۶ نفر نسبت به مجردین با ۱۲۴ نفر، مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی با ۱۳۷ نفر و سپس لیسانس با ۸۲ نفر نسبت به بقیه مقاطع و افراد با شغل آزاد با ۸۸ نفر سپس کارمندان با ۵۴ نفر نسبت به بازنشستگان و بیکاران بیشتر خوددرمانی می کردند. در مطالعه ما نیز مهم ترین علل مصرف خوسرانه و بی رویه دارو شامل تهیه آسان دارو از داروخانه ها بدون نسخه(۹۸ درصد)، در دسترس بودن داروها(در منزل و یا گرفتن از آشنایان)(۷/۹۶ درصد)، و عدم اطلاع صحیح از اثرات داروها(۷/۷۲ درصد) و مهم تلقی نکردن بیماری از سوی فرد(۷/۷۲ درصد) بوده است. بحث و نتیجه گیری: لازم است برای افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش و عملکرد افراد برنامه های آموزشی خاصی تدوین شود و با استفاده از روش ها و وسایل آموزشی مختلف در اختیار مردم قرار گیرد. خوددرمانی به تنهایی نه خوب است نه بد. سیاست گزاران در سطح خرد و کلان باید مداخلاتی انجام دهند تا استفاده نامناسب از داروها و مصرف داروهای مضر کاهش یابد. اقداماتی که به این امر کمک می کند: ۱-محدود ساختن دسترسی بی قید و شرط جامعه به داروها، خصوصا داروهای با عوارض جانبی خطرناک. ۲-آموزش نحوه مصرف نگهداری دارو به بیمار از پزشک و داروساز ۳-آموزش عمومی جامعه جهت مصرف منطقی داروها و محدود کردن تعداد و نوع داروهایی که در منزل انبار می شوند ۴-ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش دسترسی جامعه به سیستم ارائه خدمت، که موارد نام برده شده در جهت کاهش اولویت های به دست آمده علل مصرف خودسرانه دارو در مطالعه ما بسیار کمک کننده می باشد.