بررسی سن استخوانی در کودکان ۱۵- ۷ سال در شهرستان سنندج

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-16-4_003

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

چکیده مقاله:

چکیده مقدمه: امروزه، از شاخصهایی همانند قد، سن دندانی و سن استخوانی به منظور ارزیابی سن استفاده می شود. در این میان، سن استخوانی به دلیل عملی بودن و نیز قابلیت اعتماد از نقشی ویژه برخوردار است. از این شاخص در تشخیص بیماریهای هورمونی، ژنتیکی، ارتوپدیو کلیوی نیز استفاده می شود. از آنجائیکه اطلس استاندارد Greulich-pyle(GP) در تعیین این شاخص و در سراسر دنیا بیشترین مورد کاربرد را دارد، و تا کنون نیز در این زمینه در منطقه کردستان ایران تحقیقی انجام نشده است، بر آن شدیم تا در رابطه با هم خوانی این استانداردبا سن استخوانی کودکان شهرستان سنندج به انجام تحقیق حاضر بپردازیم. مواد و روش ها: در این مطالعه ،ازاطلس Greulich-Pyle(GP) که بطور شایع برای ارزیابی سن استخوانی استفاده می شود، برای ارزیابی سن استخوانی در رادیو گرافی کودکان ایرانی در کردستان استفاده شد. از ۲۴۸ کودک سالم(۱۱۱پسر و ۱۳۷ دختر) با میانگین سنی ۱۵/۱۰ سال که دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی سنندج بودند، رادیوگرافی مچ و دست چپ به عمل آمد. رادیوگرافی این افراد بر اساس معیار استاندارد G.P توسط یک نفر متخصص رادیولوژی بدون اطلاع از سن تقویمی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه سن استخوانی و سن تقویمی با آزمونهای T زوجی و ضریب همبستگی براساس گروه های سنی و جنسیت و شغل پدر مورد داوری قرار گرفت. یافته های پژوهش: سن استخوانی در کل جمعیت در گروه سنی هفت ساله ها ۶/۱۲ درصد(p<۰.۰۵) و در گروه سنی هشت ساله ها ۴/۱۲درصد(p<۰.۰۵) و در گروه سنی نه ساله ها ۳ درصد(p=Ns) عقب تر از سن تقویمی بود و در گروه سنی ده ساله ها و یازده ساله ها وگروه سنی دوازده ساله و بالاتر به ترتیب ۲درصد(P=Ns) و ۴/۵ درصد(p<۰.۰۵) و ۴/۱درصد(P=Ns) جلوتر از سن تقویمی بود. در پسران، سن استخوانی فقط در سن ۱۱ سالگی جلوتر از سن تقویمی بود ولی در سایر گروههای سنی عقب تر بود. در گروه دختران مورد مطالعه، سن استخوانی از ۷ تا ۹ سالگی عقب تر از سن تقویمی بود ولی از ۱۰ سال به بالا سن استخوانی جلوتر از سن تقویمی بود. همچنین بر اساس نتایج در گروه کودکانی که شغل پدر کارگر بود سن استخوانی تاخیر داشت(p<۰.۰۵)، ولی در گروه کودکانی که شغل پدر آزاد یا کارمند بود تفاوت معنی داری وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از بررسی مذکور، اطلس استانداردGP برای بررسی سن استخوانی کودکان ۱۵-۷ ساله به ویژه در پسران سنین قبل از بلوغ باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.