بررسی انگلهای کرمی زئونوز در موش های راتوس مناطق شهری شمال استان خوزستان در سال۹۰- ۱۳۸۹

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-21-3_006

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

چکیده مقاله:

چکیده زمینه وهدف: مهمترین تاثیر جوندگان توانایی آنها در انتقال بسیاری از بیماری ها به انسان است که مخزن بسیاری از بیماریهای زئونوز می باشند . مواد و روش کار : دراین مطالعه تعداد ۱۰۸قطعه رات، راتوس راتوس و راتوس نروژیکوس بوسیله تله زنده گیر از پاییز ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۰ از مناطق مختلف شهرهای دزفول واندیمشک صید شدند .رات ها بعد از صیدکالبد گشایی شده و انگل های کرمی آنها جدا و با استفاده از روش های کلاسیک انگل شناسی تشخیص داده شدند. یافته ها : از مجموع ۱۰۸ قطعه رات ، ۳۸رات (۱/۳۵%) آلوده به کرم های انگلی بودند و در ۶ مورد ،آلودگی مخلوط همراه با کرم های دیگر مشاهده شد.گونه های کرمی تشخیص داده شده شامل تریکوزوموئیدس کراسی کود(۸/۱۳%)، هایمنولپیس دایمینوتا(۱/۱۰%) ، سیستی سرکوس فاسیولاریس(۴/۷%) ، ریکتولاریا راتی(۷/۲%)، مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس( ۷/۲%) ، هایمنولپیس نانا( ۸/۱%)، نیپواسترنژیلوس برزیلینسیس(۸/۱%) می باشند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده گویای حضور هیمنولپیس نانا ، هیمنولپیس دایمینوتا ، مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس ،ریکتولاریا راتی و سیستی سرکوس فاسیولاریس به عنوان انگل های کرمی زئونوز است که بر اساس یافته های موجود در مقالات مروری انگل شناسی دنیا سابقه آلودگی در انسان را دارند.مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس و هیمنولوپیس دایمینوتا که در این فهرست دیده میشود برای انتقال به میزبان نهایی از جمله انسان نیازمند میزبان واسط بندپا نظیر سوسک های آفت غلات، تریبولیوم کاستانئوم، هستند .این ویژگی لزوم اهمیت بیشتر نظارت بر انبار های مواد غذایی را نشان میدهد .

کلیدواژه ها:

Key words: Rats ، parasitic zoonoses worms ، Iran ، واژگان کلیدی : رات ها ، کرم های انگلی زئونوز ، ایران