بررسی اثر بخشی بازخورد همسالان در یادگیری زبان انگلیسی در محیط وب۲.۰

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFLR-11-3_011

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در تحقیقات آموزشی بررسی تاثیرات بازخورد و انواع مختلف آن در آموزش است. نتیجه مطالعات موجود نشان دهنده اهمیت نقش بازخورد، به عنوان یکی از قدرتمندترین عناصر یادگیری و آموزش، در فرایند یادگیری است. در عین حال، تعامل در فرایند یادگیری از مهم ترین کارکردهای شبکه های اجتماعی آنلاین است که به بازخورد منتهی می شود. هدف این مطالعه بررسی نقش بازخورد همسالان در یادگیری زبان در محیط شبکه های اجتماعی آنلاین است که این امر از طریق مقایسه دو گروه مورد مطالعه (گروه آزمایش و کنترل) صورت گرفته است. در این روش تاکید بر بازنمود ادراک کاربران نسبت به بازخورد همسالان بود، نتایج حاکی از این است که هر دو گروه احساسات مثبتی در ارتباط با بازخورد همسالان داشتنه اند. اهمچنین، نتایج نشان دهنده وجود شباهت ها و تفاوت های معنادار بین دو گروه تحقیق است، از جمله اینکه تفاوت های اساسی بین بازخوردهای تولید شده در دو گروه به لحاظ شکل و تعداد وجود دارد.در هر دو گروه، بازخورد اصلاحی به وفور ارائه شده است ؛ با این وجود، میانگین بدست آمده از گروه آزمایشی حدودا دو برابر میانگین گروه رودررو (حضوری) بود. در نهایت، انواع مختلفی از بازخورد همسالان (تحسین، تحسین توضیحی و اصلاحی) در هر دو گروه ثبت گردید. اگرچه بازخورد تولید شده در گروه آزمایشی از لحاظ کمی و کیفی بیش از گروه کنترل بود.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی آنلاین ، فیسبوک ، یادگیری زبان ، بازخورد همسالان در فضای وب ۲ ، انواع بازخورد ، نتایج یادگیری

نویسندگان

الهام اکبری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس