مقایسه عددی کاربرد دو مدل عددی Fluent و SSIIM در شبیه سازی انواع سازه های آبگیرهای جانبی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF12_072

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1400

چکیده مقاله:

آبگیرها عموما در شبکه های توزیع آب، کانالهای آبیاری، شبکه های فاضلاب، تاسیسات مربوط به تصفیهخانه های آب و فاضلاب، ورودی به تاسسیسات تولید برق و غیره مورد استفاده قرار میگیرند. عدم کنترل رسوب ورودی به آبگیرها باعث انتقال رسوبات به داخل کانالهای آبیاری و تاسیسات شده و مشکلاتی را برای قسمت های مختلف بوجود می آورد. به علت وجود ذرات معلق در آب، خسارت زیادی نیز به تاسیسات بکار رفته مثل پمپ و توربین وارد می گردد. از اینرو شناخت ابعاد ناحیه چرخشی در ورودی کانال آبگیر از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. در این مطالعه، ابتدا شبیه سازی عددی جریان در آبگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزارهای SSIIM۲ و Fluent صورت گرفته است. این نرم افزارها معادلات ناویر-استوکس را با استفاده از روش احجام محدود حل میکنند. محاسبات جریان در حالت سه بعدی و با استفاده از مدلهای آشفتگی K- ε-Standard و K-ε -RNG انجام شده که بر اساس مقایسه پروفیل های سرعت جریان با نتایج آزمایشگاهی Barkdoll et al.(۱۹۹۸) و نتایج عددی تحقیقات دیگر، مدل آشفتگی K- -Standard بهترین نتایج را نشان داد. سپس باتوجه به نتایج خوب بدست آمده از مقایسات فوق، به بررسی عددی سایر پارامترها از جمله نواحی چرخشی ایجاد شده در کانال جانبی پرداختیم.

نویسندگان

پیام ابراهیم پور

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه، موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان

عادل اثنی عشری

استادیار گروه مهندسی عمران موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان