بررسی و مقایسه برخی خصوصیات مرفولوژیک و کیفی توده های خربزه شادگانی استان خوزستان

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,012

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANMELON01_037

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1390

چکیده مقاله:

خربزه شادگانی در استان خوزستان به عنوان یکی از خربزه های بومی کشور محسوب می گردد که کشت این محصول در استان خوزستان ازقدمت زیادی برخوردار می باشد به همین منظور جهت مقایسه و بررسی توده های خربزه شادگانی در سال 1389 از جمعیت های موجود در مزارع مختلف بازدید و با توجه به تنوع توده ها ، میوه ها جمع آوری شدند .در این بررسی به طور مشاهداتی صفاتی از قبیل شکل میوه ، رنگ پوست ، رنگ رگه های پوست ، جنس پوست ، وضعیت رگه های پوست ، طول میوه ، قطر میوه ، رنگ گوشت ، قطر گوشت ، قطر تخمدان ، طعم میوه و طول بذر اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد بیشترین طول میوه در بین توده ها 30 سانتی متر و کمترین قطر میوه برابر با 6 سانتی متر همچنین بررسی داده های قطر گوشت میوه نشان داد که میزان انحراف معیار 0/84و میانگین قطر تخمدان برابر 6/7 سانتی متر بود . نتایج حاصل از بررسی نشان داد که خربزه شادگانی در بسیاری از صفات تنوع زیادی دارد و برای خالص سازی و ایجاد لاین های پر محصول با کیفیت خوب نیاز به برنامه های اصلاحی پیشرفته ای می باشد

نویسندگان

غلامرضا عبادوز

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان