روابط بین دوام های موثر، بازه یی و یکنواخت با شاخص های زلزله و شرایط ساختگاه با استفاده از داده های لرزه یی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-37-1_009

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

در مطالعه ی حاضر، ارتباط بین تعاریف مختلف دوام با بیشینه ی شتاب سطح زمین، عمق کانونی و شرایط خاک ساختگاه با استفاده از رکوردهای شتاب نگاشت در ایران، محاسبه و ارائه شده است. در این راستا، از ۱۰۵۴ رکورد سه مولفه ی مربوط به ۱۹۷ رویداد لرزه یی ثبت شده با بزرگای گشتاور بزرگ تر یا مساوی ۵/۰ استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش شتاب اوج زمین، دوام بازه یی و یکنواخت افزایش می یابند؛ در حالی که در مورد دوام موثر، عمده ی رکوردهای با دوام موثر طولانی، عمدتا شتاب اوج زمین کمی داشته اند. همچنین روابط ریاضی تغییرات هرگونه دوام با شتاب اوج زمین و عمق کانونی و تغییرات نوع خاک نشان داده شده است. رابطه ی بین مدت دوام و بیشینه ی دامنه ی حرکات قوی زلزله برای حرکت ورودی در طراحی لرزه یی سازه ها به خصوص سازه های بتن مسلح که در سیکل های پیاپی زلزله دچار افت سختی و کاهش مقاومت می شوند، اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

منصوره رضائی منش

دانشکده ی مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدبهشتی

حمید صفاری

دانشکده ی مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدبهشتی