بررسی رابطه بین آموزه های دینی و بانکداری الکترونیک با افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا در شعب بانک پارسیان کرمان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC07_113

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت آموزه های دینی و بانکداری الکترونیک با افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا درشعب بانک پارسیان کرمان بوده است.این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شدهاست.بر این اساس برای جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و بین ۵۷ نفر از کارکنان بصورت نمونه توزیع گردید.ضریب پایایی پرسشنامه آموزه های دینی ۰/۹۰۶، پرسشنامه بانکداری الکترونیک ۰/۸۷۳ و ضریب پایایی پرسشنامه منابع بانکی اسلامی بدون ربا ۰/۹۴۱ محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اولا بین آموزه های دینی و بانکداری الکترونیک با افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا رابطه وجود دارد و ثانیا آموزه های دینی بیشترین تاثیر را بر افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا می گذارد. بنابراینبه مدیران شعب بانک پارسیان کرمان توصیه می شود که برای افزایش منابع بانکی اسلامی بدون ربا آموزه های دینی را در کارکنانتقویت کرده و به توسعه بانکداری الکترونیک در بانک اهتمام ورزند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

موسی سالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمان، ایران