سنتز نانو کامپوزیت گرافن-اکسید روی به منظور بهبود فاز بتا در نانوالیاف الکتروریسی شده پلی (وینیلیدین فلوراید)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC12_309

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوکامپوزیت گرافن-اکسید روی به روش هیدروترمال سنتز گردید و در تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده پلی(وینیلیدین فلوراید) (PVDF) مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور نانوالیاف PVDF حاوی %۱ نانوکامپوزیت گرافن-اکسید روی (PVDF/Graphene-ZnO) تهیه شد و با استفاده از روشهای طیف سنجی مادون فرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به مطالعه ریزساختار و مورفولوژی نانوالیاف تهیه شده پرداخته شد. نتایج بدست آمده حاکی از تولید نانوالیاف یکنواخت و عاری از نقاط دانه تسبیحی بوده که حضور نانوکامپوزیت سنتز شده سبب کاهش قطر نانوالیاف PVDF شده است. همچنین مشاهده شد که حضور نانوکامپوزیت گرافن-اکسیدروی سبب افزایش فاز کریستالی و قطبی بتا نانوالیاف PVDF و درنتیجه خاصیت پیزوالکتریک آن میشود.

نویسندگان

محمدرضا قهاری

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

مهدی حسن زاده

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

سیدمنصور بیدکی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد