ارزیابی آلودگی خاک های شالیزاری استان گیلان با کادمیم با استفاده از روش های زمین آمار و GIS

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 299

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJS-14-3_010

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1400

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: تجمع عناصر سنگین در خاک در بسیاری از نقاط دنیا مشکلات زیست محیطی فراوانی را به وجود آورده اند. غلظت زیاد این عناصر در خاک ممکن است به مقداری زیاد به وسیله گیاه جذب شود و این مهم ترین راه ورود عناصر سنگین به زنجیره غذایی انسان و دام و چرخه های بیولوژیک است. بنابراین بررسی چگونگی انباشت این عناصر به منظور جلوگیری از آلودگی خاک و زیست بوم ضروری است. در میان عناصر سنگین، کادمیم به دلیل تحرک بالا در سیستم های بیولوژیک و توانایی تجمع درگیاهان بدون ایجاد هر گونه نشانه های قابل رویت به عنوان یکی از خطرناک ترین عناصر سنگین در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه کادمیم در خاک های اسیدی در محدوده pH ۵/۴ تا ۵/۵ متحرک بوده و برنج نیز در خاک های اسیدی بهترین رشد را دارد و نیز با توجه به نقش برنج در سلامت جامعه، این تحقیق با هدف بررسی آلودگی خاک شالیزارهای استان گیلان به کادمیم انجام شد.مواد و روش ها: بدین منظور تعداد ۱۰۰ نمونه خاک از عمق ۰-۲۰ سانتی متری به طور تصادفی و با استفاده از دستگاه GPS  پیش از کوددهی و کشت و پس از برداشت محصول از شالیزارهای مختلف استان تهیه شد. برای تجزیه خاک، نمونه های خاک برداشت شده پس از خشک شدن، از الک ۲ میلی متری عبور داده شد. غلظت کادمیم کل و نیز برخی ویژگی های خاک شامل بافت خاک، هدایت الکتریکی، واکنش خاک، جرم ویژه ظاهری و حقیقی و ماده آلی خاک اندازه گیری شد. توزیع مکانی و پراکنش فلز سنگین کادمیم با استفاده از روش های مختلف زمین آماری شامل IDW، Spline و Kriging در محیط GIS بررسی شد.نتایج و بحث: نتایج حاصل از تجزیه های فیزیکی و شیمیایی خاک نشان داد که متوسط pH خاک های مورد آزمایش ۴۸/۶ و شوری عصاره اشباع ۵۹/۱ دسی زیمنس بر متر بوده که این مقدار شوری برای کشت گیاه برنج مشکلی ایجاد نمی کند. درصد شن نمونه های خاک بین ۴ الی ۳۵، سیلت بین ۲۸ الی ۴۹ و رس بین ۳۹ الی ۶۵ درصد بوده که بدین ترتیب بافت خاک ها در محدوده Clay Loam، Silty Clay و Clay بوده که خاکی نسبتا سنگین تا سنگین و برای کشت گیاه برنج مناسب است. مقدار ماده آلی به طور متوسط ۷۸/۱ و دامنه تغییرات کادمیم کل خاک نیز پیش از کشت و پس از برداشت محصول به ترتیب با کمینه ۶۵/۰ و ۹۷/۱ و بیشینه ۴۰/۱ و ۰۵/۱۱ بود. از میان روش های زمین آماری بررسی شده برای توزیع مکانی و پراکنش کادمیم روش کریجینگ معمولی با مدل کروی به عنوان بهترین روش انتخاب شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده بخشی از منطقه مورد بررسی پس از برداشت محصول طبق شاخص Kelly آلوده بوده که می تواند بیانگر تاثیر استفاده از کودهای شیمیایی و مدیریت غیراصولی اراضی باشد و باید استفاده از این کودها با احتیاط بیشتری انجام شود. نقشه حاصل می تواند برای بررسی و مدیریت استفاده صحیح کودهای شیمیایی برای حاصلخیزی زمین های شالیزاری استفاده شود.

نویسندگان

صفورا اسدی کپورچال

گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

مهدی همایی

گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

حسن رمضان پور

گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alipour, N., Homaee, M., Asadi Kapourchal, S. and Mazhari, M., ...
 • Amini, M., Afyuni, M., Khademi, H., Abbaspour, K.C. and Schulin, ...
 • Asadi Kapourchal, S., Pazira, E. and Homaee, M., ۲۰۰۹. Assessing ...
 • Asadi Kapourchal, S., eisazadeh, S. and Homaee, M., ۲۰۱۱. Phytoremediation ...
 • Atanassov, I., ۲۰۰۷. New Bulgarian soil pollution standards. Bulgarian Journal ...
 • Beyer, W.N., ۱۹۹۰. Evaluating soil contamination. Fish and Wildlife Service. ...
 • Campbell, J.B., ۱۹۷۸. Spatial Variation of sand content and pH ...
 • Charter, R.A., Tabatabai, M.A. and Schafe, J.W. ۱۹۹۳. Metal contents ...
 • Christensen, T.H. and Haung, P.M., ۱۹۹۹. Solid phase cadmium and ...
 • Dalalian, M. and Homaee, M., ۲۰۱۱. Simulating of phytoremediation time ...
 • Davari, M. and Homaee, M., ۲۰۱۰. Modeling phytoremediation of Ni ...
 • Davari, M. and Homaee, M., ۲۰۱۲. A new yield multiplicative ...
 • Dayani, M., Mohammadi, J. and Naderi, M., ۲۰۰۹. Geostatistical analysis ...
 • Ebong, G.A., Akpan, M.M. and Mkpenie, V.N., ۲۰۰۸. Heavy metal ...
 • Garavand, M., Ghasemi, H. and Hafezi Moghddas, N., ۲۰۱۳. Geochemical ...
 • Giorgio, S., Senesi, G., Baldassarre, A., Snesi, A. and Radina, ...
 • Goovaerts, P., ۱۹۹۷. Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford University ...
 • Goovaerts, P., ۲۰۰۰. Estimation or simulation of soil properties, An ...
 • Hajrasuliha, S., Baniabbassi, N., Metthey, J. and Nielsen, D.R., ۱۹۸۰. ...
 • Hani, A., Sinaei, N. and Gholami, A., ۲۰۱۴. Spatial Variability ...
 • Hasani Pak, A.A., ۱۹۹۸. Spatial Statistical (Geostatistic). University of Tehran ...
 • Jafarnejadi, A.R., Homaee, M. and Sayyad, Gh.A. ۲۰۱۱. Large scale ...
 • Jazaeri, M.S., Akhgar, A.R. and Sarcheshmehpour , M., ۲۰۱۵. Comparison ...
 • Juang, K.W., Lee, D.Y. and Ellsworth, T.R., ۲۰۰۱. Using rank-order ...
 • Kabata-Pendias, A. and Pendias, H., ۲۰۰۱. Trace elements in soils ...
 • Kasraeian, A., Karimian, N. and Ghafouri, V., ۲۰۱۴. Evaluation of ...
 • Kelly Indices (former Creater London Council), ۱۹۸۰. Site investigation and ...
 • Khodaverdiloo, H. and Homaee, M., ۲۰۰۸. Modelingphytoremediation of soils polluted ...
 • Khodakarami, L., Soffianian, A., Mirghafari, N., Afyuni, M. and Golshahi, ...
 • Klute, A., ۱۹۸۶. Methods of Soil Analysis, part I, physical ...
 • Lado, L.R., Hengl, T. and Reuter, H.I., ۲۰۰۸. Heavy metal ...
 • Mahdian, M.H., Matin, M., Ghiasi, N.gh., Akhbari, T. and Mokhtari ...
 • Malakouti, M.J. and Homaee, M., ۲۰۰۴. Soil fertility in arid ...
 • Matkan, A.A., Kazemi, A., Gilly, M.R. and Ashourloo, D., ۲۰۰۹. ...
 • McGrath, D., Zhang, C. and Carton, O.T., ۲۰۰۴. Geostatistical analyses ...
 • Milinović, J., Lukić, V., Nikolić-Mandić, S. and Stojanović, D., ۲۰۰۸. ...
 • Mohammadi, J., ۲۰۰۶. Pedometrics (Spatial statistical). Pelk Publishing, Tehran, Iran ...
 • Mohamadipour, F. and Asadi Kapourchal, S., ۲۰۱۲. Assessing land cress ...
 • ارزیابی آلودگی خاکهای شالیزاری استان گیلان با کادمیم .. ...
 • پاییز ،۳ فصلنامه علوم محیطی، دوره چهاردهم، شماره ۱۴۴Morton-Bermea, O., ...
 • Oyedele, D.J., Asonugho, C. and Awotoye, O.O., ۲۰۰۶. Heavy metals ...
 • Page, A.L., Miller, R.H. and Keeney, D.R., ۱۹۸۲. Methods of ...
 • Pirzadeh, M., Afyuni, M. and Khoshgoftarmanesh, A.H., ۲۰۱۲. Status of ...
 • Rahimi, Gh. and Charkhabi, A., ۲۰۱۴a. Spatial distribution of cadmium ...
 • Rahimi, Gh. and Charkhabi, A., ۲۰۱۴b. Assessment of some heavy ...
 • Rahimpour, F. and Abbaspour, R.A., ۲۰۱۴. Mapping concentrations of heavy ...
 • Salt, D.E., Blaylock, M., Kumar, N.P.B.A., Dushenkov, V., Ensley, B.D., ...
 • Sarmadian, F., Keshavarzi, A., Rooien, A., Iqbal, M., Zahedi, G. ...
 • Schroeder, H.A. and Balassa, J.J., ۱۹۶۳. Cadmium: Uptake by vegetables ...
 • Science. ۱۴۰, ۸۱۹-۸۲۰ ...
 • Shokrzadeh, M., Rokni, M.A. and Gastvan. ۲۰۱۳. Lead, cadmium, and ...
 • Sheppard, S.C., Grant, C.A., Sheppard, M.I., De Jong, R. and ...
 • Shi, J., Wang, H., Xu, J., Wu, J., Liu, X., ...
 • Sposito, G., Lund, J. and Chang, A.C., ۱۹۸۲. Trace metal ...
 • Taghipour, M., Ayoubi, Sh. and Khademi, H., ۲۰۱۰. Spatial variability ...
 • Taheri, M., Riahi Bakhtiari, A.R., Naimi, B. and Gholamalifard, M., ...
 • Thomas, E.Y., Omueti, J.A.I. and Ogundayomi, O., ۲۰۱۲. The effect ...
 • Wong, S.C., Li, X.D., Zhang, S.H.Q. and Min, Y.S., ۲۰۰۲. ...
 • Yunfeng, X., Tong-bin, C., Mei, L., Jun, Y., Qingjun, G., ...
 • نمایش کامل مراجع