بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOJ-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400

چکیده مقاله:

نظر به وجود محدودیت‎های تجاری، بررسی آثار حمایت‎گرایی تجاری ضروری است. دراینراستا،توابعصادراتووارداتکشوربراساسالگویتعمیمیافته‎یجاذبهبااستفادهازداده‎هایتابلویی۸۴شریکتجاریایرانطیدوره‎یپنج ساله(۲۰۰۱- ۲۰۰۵) و ازطریقروشموسومبهاثراتثابت،برآورد می‎شود.یافته‎هاحاکیازآناستکهکاهششاخصحمایت‎گراییایرانوشرکایشبهطورهم زمان،هرچندبهافزایش صادراتووارداتکشور(هردو) می‎انجامدودرصدافزایشصادراتنیزبیشترازدرصدافزایش وارداتاست،اماافزایشارزش(ارزی)وارداتبهمراتببیشترازافزایشارزش(ارزی)صادرات می‎باشد،کهدرنتیجهتاثیریمنفیبرترازتجاریغیرنفتیایرانخواهدداشت .ایننتیجهبرایمقادیر مختلففرضیامامحتملشاخص ذکر شده،از عدد ۱ (آزادی کامل تجاری) تا عدد ۵/۲، بررسی و مشاهده شد که درشرایطکنونی،کاهش حمایتتجاریبهبدترشدنترازتجاریغیرنفتیکشور می‎انجامد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدعلی کفایی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

فرهاد دژپسند

گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

سیاوش گلزاریان پور

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده‎ی علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه ...
  • ۳-رازینی، ابراهیم علی؛( ۱۳۷۸)، روش منطقی کردن تعرفه‎ها درایران، موسسه ...
  • گجراتی، دامودار؛( ۱۳۸۳)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، ...
  • گلزاریان پور، سیاوش؛( ۱۳۸۶)، برآورد هزینه حمایت‎گرایی تجاری در ایران ...
  • Anderson, James E. (۱۹۹۷), A Teoretical Foundation for the Gravity ...
  • Bravorne and skoroheda (۲۰۰۳), The gravity model and prediction of ...
  • Cheng, Hui and Wall, Howard J. (۲۰۰۵), Controlling for Heterogeneity ...
  • Johnson, Bryan T. & Kim r. Holmes. (۱۹۹۸), The ۱۹۹۹ ...
  • Wall, Howard (۱۹۹۹), Using the gravity model to estimate the ...
  • نمایش کامل مراجع