عوامل موثر بر چگونگی اجرای قوانین کیفری توسط پلیس

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POK-12-2_004

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400

چکیده مقاله:

پلیس به عنوان مجری قوانین کیفری، مسئولیت انجام اولین مرحله از برخورد دستگاه کیفری با بزده دیده را بر عهده دارد. بی گمان اجرای قوانین کیفری در همه زمان ها و مکان ها به صورت کامل انجام نمی گیرد. ماموران پلیس با توجه به علل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمان های پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویت بندی اجرای ماموریت ها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحت اندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آن گونه که مدنظر مقنن است به اجرا درآورند. با این همه یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری می شود که در نتیجه قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد که در ۶ قوانین کیفری مطرح می شود. هر چند نباید از عدم اجرای ۵ بحث اجرای ناقص این نوشتار به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت. این مقاله با روش کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. نظرات، عقاید و مفاهیم مرتبط در این مورد براساس منابع جدید، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اعمال قوانین کیفری توسط پلیس یکی از پیچیده ترین فرآیندهای اجرای قوانین در دستگاه عدالت کیفری است که تحت تاثیر عوامل و شرایط و اوضاع و احوال گوناگون ممکن است به شکل های مختلف صورت بگیرد. شیوه هایی که گاه مورد نظر مقنن و برنامه ریزان و مسئولان پلیس نیست؛ اما در عمل اجرای قوانین کیفری به آن شیوه ها صورت می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند ما را متوجه این نکته سازد که اجرای تمام قوانین کیفری آن گونه که مورد نظر واضعین قوانین است بنا به دلایل گوناگون امکان پذیر نیست. بنابراین ماموران پلیس در جهت اجرای قوانین کیفری نمی توانند شیوه اجرای کامل قوانین را در همه موارد به کار بگیرند و به ناگزیر، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بسیاری از موارد به شیوه های دیگر اجرای قوانین کیفری روی می آورند.

کلیدواژه ها:

اجرای قوانین کیفری/ صلاحدید پلیس/ بزه دیدگان/ خشونت خانگی/ خرده فرهنگ/ عدالت کیفری

نویسندگان

حمید جربانی

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

محمد فرجیها

استاد یار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

صالح عبدی نژاد

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

سودابه عزیزی

کارشناس علوم انتظامی