بررسی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,279

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_301

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

جهت تعیین پارامترهای پاسخ تیرهای بتن مسلح در ترازهای مختلف عملکردی، شش نمونه تیر بتنی تحت آزمایش بارگزاری رفت و برگشتی و یک طرفه واقع شده است. نمونه ها معرف تیرهای مورد استفاده در ساختمانهای سه تا پنج طبقه، با قاب خمشی و شکل پذیری متوسط، می باشد. بر پایة منحنی نیرو-تغییر مکان ثبت شده در آزمایش ها، منحنی پوش تیرهای مذکور ارائه گردیده است. برای تعیین سطوح عملکردی از تعریف های ارائه شده و ضوابط تدوین شده در FEMA356و ATC-40 استفاده شده است. با توجه به توصیه های مراجع مذکور، نقاط عملکردی مربوط به ترازهای بهره برداری آنی ،ایمنی جانی، وآستانه فروریزش برای یکایک نمونه ها ارایه گردیده است. از روی منحنی بار-تغییر مکان، تغییر مکانهای نسبی ماندگار در تغییر شکل نسبی جانبیهای متفاوت بدست آمده و نقاط متناظر با ترازهای مختلف تعیین شده است. برای ترازهای مختلف عملکردی، معیارهای دوران پلاستیک، شکل پذیری وشاخص خسارت تعیین شده است . برای هریک از معیارهای ارایه شده، حدود متناظر با FEMA356 نیز تعیین شده وبا نتایج آزمایش ها مقایسه گردیده است. در مورد دوران پلاستیک و شکل پذیری مشخص گردید که استفاده از حدود ارایه شده توسط FEMA356 در سازه هاوطراحی های نوبسیار محافظه‌کارانه است. شاخص خسارت در مقادیر متوسط داده ها در ترازهای عملکردی ایمنی جانی وآستانه فروریزش بسیار بیشتر ازمقادیر متناظر باFEMA356 شده است.میزان خسارت درتراز ایمنی جانی بگونه‌ای است که امکان تعمیر دشوارمیباشد.در انتها نیز جهت هر تراز عملکردی مقادیر متناظر قابل استفاده در طراحی های نو پیشنهاد شده است.

نویسندگان

خان محمدی

دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

معرفت

دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران