بکارگیری بانکی از کنترل کننده ها جهت پیاده سازی سیستم کنترل تحمل پذیر خطا در توربین های بادی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 245

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMCONF08_044

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

توربین های بادی در معرض وقوع خطاهای مختلفی قرار دارند که برخی از آنها می توانند منجر به خسارات اقتصادیجبران ناپذیری شوند. لذا در صورتی که بتوان پس از وقوع خطا نیز از توربین ها بهره گرفت، قابلیت اطمینان سیستم بیشترخواهد شد. در این تحقیق با استفاده از یک مدل جامع برای توربین های بادی، ابتدا سیستم تشخیص خطا با استفاده ازشبکه های عصبی دینامیکی طراحی می گردد که توسط آن می توان خطاهای سنسور سرعت زاویه ای ژنراتور را تشخیص داد.سپس با استفاده از سیستم تشخیص خطای طراحی شده، یک سیستم کنترل تحمل پذیر خطا طراحی می شود کهجایگزین کنترل کننده فراز نامی خواهد گردید. در طرح پیشنهادی ابتدا سیگنال خطادار اصلاح می گردد و سپس به کمکبانکی از کنترل کننده ها عملکرد سیستم در هنگام بروز خطا بهبود می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره گیری ازسیستم کنترل تحمل پذیر خطای پیشنهادی می تواند منجر به دریافت توان بیشتر از توربین های بادی در هنگام بروز خطادر سنسور سرعت زاویه ای ژنراتور شود.

کلیدواژه ها:

سیستم کنترل تحمل پذیر خطا ، توربین های بادی ، خطای سنسور سرعت زاویه ای ژنراتور ، بانکی از کنترل کننده ها ، اصلاح سیگنال خطادار

نویسندگان

ناصر طالبی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران