دماوند، آنتی سیکلون ارضی حوضه هراز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 228

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPHGR-52-2_003

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1400

چکیده مقاله:

اگر ژئومورفولوژی را دانش تحلیل فرم و الگوهای فرمی بدانیم، میتوان ادعا کرد که آتشفشان دماوند با دیگر آتشفشانها چون اورست، کلیمانجارو، سهند، سبلان، تفتان، و بزمان، ازنظر فرمی تفاوت دارد؛ حال میتوان این سوال را مطرح کرد که این تفاوت فرمی ناشی از چیست و این تفاوت در الگوی فرمی چه تاثیری در توزیع انرژی و ماده و رفتار رودخانهای داشته است. بهعلاوه، ساختار فرمزایی دماوند چارچوب ساختارهای تکتونیک منطقه را بهکلی در هم ریخته و قاعده فرمزایی و رفتار رودخانهای را نیز تغییر داده است. این مقاله حاصل تلاش فرصت مطالعاتی در دانشگاه اصفهان است که به اتکای اصول پدیدارشناسی و در چارچوب روش پدام و با تفسیر و تحلیل متغیرها در سه طیف خطی، نقطهای، و سطحی با بینشی ساختارگرایانه انجام گرفته است و نتایج حاصل از آن نشان میدهد که ساختار فرمی دماوند از مدل چشم جغدی (کیاس تئوری) تبعیت کرده و آنتیسیکلون ارضی را بهوجود آورده است. دماوند الگوهای توزیع انرژی و ماده در منطقه را دگرگون کرده و سبب اسارت رودخانهای و گسترش شبکه هراز و تغییر رفتار رودخانه شده است. ساختار فرمی چشم جغدی (Owl's eye) دماوند هویت مکانی خاصی را در منطقه سبب شده است و سکونتگزینی را در این منطقه تعریف میکند.

نویسندگان

طیبه احمدی

دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

محمدحسین رامشت

استاد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

باربارا اسپون هولز

استاد جغرافیای دانشگاه ورتسبورگ آلمان

امیر صفاری

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

مجتبی یمانی

استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

ابوطالب محمدی

دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، ط. (۱۳۹۸). بازسازی مورفوژنتیک پادگانههای دره هراز و تاثیرات ...
 • باشکوه، ب. (۱۳۸۱). دگرسانی گرمایی در شرق یخچال یخار و ...
 • باباجمالی، ف. (۱۳۸۶). فرایندهای شکلزا و نقش آن در شکلگیری ...
 • پرتویی، پ. (۱۳۹۴). پدیدارشناسی مکان، ترجمه و نشر آثار هنری ...
 • جداری عیوضی، ج. (۱۳۹۲). ژئومورفولوژی ایران، چ ۳، انتشارات پیام ...
 • جمادی، س. (۱۳۹۲). زمینه و زمانه پدیدارشناسی، جستاری در زندگی ...
 • حسنزاده، ج.؛ پندآموز، ع.؛ دیوید سون، ج. و استوکلی، د. ...
 • درویشزاده، ع. (۱۳۷۰). زمینشناسی ایران، تهران: نشر دانش امروز وابسته ...
 • زمردیان، م.ج. (۱۳۹۱). ژئومورفولوژی ایران، ج ۱ و ۲، مشهد: ...
 • رامشت، م.ح. (۱۳۸۲). نظریه کیاس در ژئومورفولوژی، مجله جغرافیا و ...
 • رامشت، م.ح. و باباجمالی، ف. (۱۳۸۸). استثناگرایی در هویت فضای ...
 • شیرازی، ا.ه. و فرجزاده، م. (۱۳۹۲). مقایسه مواد آذرآواری (پومیس ...
 • علایی طالقانی، م. (۱۳۹۱). ژئومورفولوژی ایران، چ ۷، تهران: قومس ...
 • علمیزاده، ه. و شایان، س. (۱۳۹۳). نظریه آشوب در ژئومورفولوژی ...
 • قربانی شورستانی، ع.؛ خسروی، ع. و نورمحمدی، ع.م. (۱۳۹۵). بررسی ...
 • کرم، ا. (۱۳۸۹). نظریه آشوب، فرکتال (برخان)، و سیستمهای غیرخطی ...
 • مرتضوی، س.ح. (۱۳۹۲). جوانترین فعالیت آذرآواری در آتشفشان دماوند، نمونهای ...
 • مقیمی، ا. (۱۳۹۴). ژئومورفولوژی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ...
 • هایدگر، م. (۱۳۹۱). هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چ ...
 • همدانی گلشن، ح. (۱۳۹۴). بازاندیشی نظریه نحو فضا: رهیافتی در ...
 • یمانی، م.؛ مقیمی، ا.؛ گورابی، ا.؛ زمانزاده، س.م. و محمدی، ...
 • Alaei Taleghani, M. (۲۰۱۲). Iranian Geomorphology, Seventh Edition, Ghomes Publication ...
 • Brookes, Ian A. (۱۹۸۲). Geomorphological Evidence for Climatic change in ...
 • Bashukooh, B. (۲۰۰۲). Thermal alteration in the east of Yakhar ...
 • Davidson, J.; Hassanzadeh, J.; Berzins, R.; Stockli, D.F.; Bashukooh, B.; ...
 • Darwishzadeh, A. (۱۹۹۱). Geological Survey of Iran, Tehran: Today's Science ...
 • Ghorbani Shurestani, A.; Khosravi, A. and Nourmohammadi, A.M. (۲۰۱۶). Investigation ...
 • Eskandari, A.; De Rosa, R. and Amini, S. (۲۰۱۵). Remote ...
 • Elmizadeh, H. and Shayan, S. (۲۰۱۴). Chaos Theory in Current ...
 • Hamedani Golshan, H. (۲۰۱۵). "Reflection of the Theory of Space ...
 • Heidegger, M. (۲۰۱۲). Existence and Time, Translated by Abdolkarim Rashidian, ...
 • Hillier, B. (۲۰۰۷). Space is the machine, a configurational theory ...
 • Hassenzadeh, J.; Pandamouz, A.; David Soun, J. and Stokley, D. ...
 • Jedari Eyvazi, J. (۲۰۱۳). Geomorphology of Iran, Thirteenth Edition, Payame ...
 • Jemadi, S. (۲۰۱۳). The Phenomenology of Time and Time, An ...
 • Kostka, R. (۲۰۰۲). The world mountain Damavand: documentation and monitoring ...
 • Karbala'i Hosseini, M. (۲۰۰۵). Damavand Volcano's Magnetism Study, Master's Thesis, ...
 • Karam, A. (۲۰۱۰). Chaos Uncertainty, Fractal (Barkhan) and Nonlinear Systems ...
 • Mohsenzadeh, M. and Pourkhorsandi, H. (۲۰۱۶). Quantitative textural investigation of ...
 • Moghimi, E. (۲۰۱۵). Iran Geomorphology, Tehran: Tehran University Press ...
 • Mortazavi, S.H. (۲۰۱۳). The youngest activity in the Damavand volcano, ...
 • Moradi, M. (۱۹۹۶). Nefrochronology and dynamics of Damavand volcano eruption, ...
 • Omidian,S. (۲۰۰۷). Determining the tectonic setting of the Damavand volcano ...
 • Omidian, S. and Eliasi, M. (۲۰۱۰). Analysis of the Long-Term ...
 • Pourdarabi, H.; Bahmani Zadeh, A.A. and Oskoei, B. (۲۰۱۴). Damavand ...
 • Partoei, P. (۲۰۱۵). Phenomenology of the place, Translation and publication ...
 • Ramesht, M.H. (۲۰۰۳). Chaos theory in geomorphology, Geography and Development ...
 • Shirazi, A.H. and Farajzadeh, M. (۲۰۱۳). Comparison of Azaravari (Pumys ...
 • Zomorodiyan, M.J. (۲۰۱۲). Geomorphology of Iran, Volume ۱ & ۲, ...
 • نمایش کامل مراجع