بررسی حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب ساختگی و شناسایی میکروارگانیزمهای مقاوم به سیانور

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-22-9_018

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:یکی از پیامدهای فعالیتهای صنعتی، ورود ترکیبات سمی نظیرسیانور به محیط زیست است که بیتوجهی به آن سلامت انسان و سایر موجودات زنده را تهدید میکند. مطالعه حاضر به منظور بررسی حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب و شناسایی میکروارگانیزمهای مقاوم انجام شد. روش بررسی:  فاضلاب ساختگی از سیانور پتاسیم تهیه شد و در راکتور جریان منقطع (ناپیوسته) با ظرفیت ۲ لیتر، غلظتهای ۵،۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰  میلیگرم در لیترسیانور مورد بررسی قرارگرفت. لجن ثانویه تصفیهخانه فاضلاب شهری بهعنوان محیط کشت مخلوط در راکتور به کار رفت. میزانCN، NH۳، NO۳، TSS، VSS و باکتریها بر اساس روشهای موجود در کتاب استاندارد متد اندازهگیری شد. همچنین شناسایی روتیفرها، مژهداران و جلبکها نیز با استفاده از میکروسکوپ مدلIIS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تصفیه بیولوژیکی میتواند تا غلظت ۱۵۰ میلیگرم در لیتر سیانور را از فاضلاب حذف نماید و بالاتر بودن MLVSS اولیه نقش زیادی در حذف غلظتهای بالاتر سیانور دارد. در پایان حذف سیانور پسودوموناس، کلیفرمها(به جز کلیفرمهای مدفوعی)، باسیلوسها، قارچها و همچنین کارچزیوم (از دسته مژهداران)، فیلودینا (ازدسته روتیفرها) و اوسیلاتوریا (از دسته جلبکها) بهعنوان گونههای مقاوم به سیانور و آسپیدیسک، پرولز و آلوتریکس به ترتیب بهعنوان حساسترین روتیفر، مژهدار و جلبک به سیانور شناسایی شدند. بحث و نتیجهگیری: تصفیه بیولوژیکی لجن فعال برای حذف سیانور از فاضلاب یک روش کارآمد است و اگر در آنها از محیط کشتخالص مرکب از میکروارگانیزمهای مقاوم استفاده شود  میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای حذف شیمیایی سیانور از فاضلاب صنعتی باشد.

نویسندگان

میرمهرداد میرسنجری

استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

غلامرضا سیاحتی اردکانی

استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، ایران (مسئول مکاتبات).

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ebbs, S.,۲۰۰۴. Biological degradation of cyanide compound. Current Opinion in ...
 • Smith, A., Mudder, T.I.,۱۹۹۱. The chemistry and treatment of cyanidation ...
 • Young, C.A., Jordan, T.S.,۱۹۹۵. Cyanide remediation:current and past technologies. Proceedings ...
 • Dubey, S.K., Holmes, D.S.,۱۹۹۵. Biological cyanide destruction mediated by microorganisms. ...
 • Ware, G.C., Painter, H.A.,۱۹۵۵. Bacterial Utilization of Cyanide. Nature, ۱۷۵, ۹۰۰ ...
 • Brink, R.J.,۱۹۶۰. Biological decomposition of cyanide. Proc. ۳rd. Conf. on ...
 • Ludzack, F.J., Schaffer, R.B.,۱۹۶۰. Activated sludge treatment of cyanate and ...
 • Gurnham, C.F., ۱۹۶۵. Cyanide destruction on trickling filters. Proc. ۱۰th ...
 • Allen, J., Strobel, G.A.,۱۹۶۶. The assimilation of HCN by a ...
 • ۱۰.Kostenbadner, P.D., Flecksteiner, J.W., ۱۹۶۹. Biological oxidation of coke plant ...
 • Raef, S.F., Characklis, W.G., Kessick, M.A., Ward, C.H., ۱۹۷۶. Fate ...
 • ۱۲.Luthy, R.G.,۱۹۸۱. treatment of coal coking and coal gasification wastewatera. ...
 • ۱۳.Katayama, Y., Kuraishi, H.,۱۹۷۸. Characteristics of thiobacillus thioparus and its ...
 • Betts, P.M., Rinder, D.F., fleeker, J.R., ۱۹۷۹. Thiocyanate utilization by ...
 • ۱۵.Gaudy, A.F., Gaudy, E.T., Feng, Y.J ., Brucggemann, G.,۱۹۸۲. treatment ...
 • Mudder, T.I ., Whitlock, J.L., ۱۹۸۳. Biological treatment of cyanidation ...
 • Meyers, PR., Gokool, P., Rawlings, DE., Woods, DR., ۱۹۹۱. An ...
 • Banerjee, G.,۱۹۹۶. Phenol and thiocyanate based wastewater treatment in RBC ...
 • White, D.M., Schnabel, W.,۱۹۹۷. Treatment of cyanide waste in a ...
 • APHA.,۱۹۹۲. Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. ...
 • Akcil, A., Karahan, A.G., Ciftci, H. Sagdic, O.,۲۰۰۳. Biological treatment ...
 • Gurbuz, F., Hasan, C. Akcil, A., Karahan, A.G.,۲۰۰۴. Microbial detoxification ...
 • Navvabi Ghamsari, S. R., Haghighi, M. R., Tajrishi, M., Emtiazi, ...
 • Mekuto, L., Jackson, VA., Ntwampe, SKO.,۲۰۱۵. Biodegradation of free cyanide ...
 • نمایش کامل مراجع