روش نوین برای تحلیل رفتار دینامیکی گروه شمع ها

سال انتشار: 1370
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE01_131

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش روشی جدید برای تحلیل شمع های تحت تاثیر امواج الاستیک با توجه به پدیده تفرق ارائه شده است. در تحلیل های کلاسیک برای چنین مسئله ای تاثیر تغییرات تنش در اطراف محیط شمع ها نادیده گرفته می شود. این موضوع سبب می شود که پدیده تفرق به طور کامل مدل نشود. روش حاضر با استفاده از بسط تغییر مکان بصورت سری فوریه درمحیط شمع ها، تحلیل مسئله را با در نظر گرفتن تغییرات تنش و تغییر مکان میسر می سازد. اهمیت مدل تحلیلی ارائه شده بخصوص در شمع های نزدیک به هم (که در آنها اثرات تنش غیر یکنواخت مهم است) قابل توجه می باشد زیرا برای مدل های کلاسیک اصولا نمی توان بطور صحیح برخی پدیده های موجی را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این مدل در دو زمینه جداگانه تحت عناوین، ارتعاش قائم گروه شمع های متصل به یک سرشمع صلب، و ایزولاسیون ارتعاش بوسیله ردیف شمع ها نشان داده شده است.

نویسندگان

بیژن برومند

مربی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

امیرمسعود کی نیا

دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان ایران