مقایسه نیمرخ حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و کودکان مبتلا به نارساخوانی با کودکان بهنجار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-1_013

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بعضی از اختلال های روان شناختی و یادگیری دوران کودکی مانند نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی می تواند فرایند شناختی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر به منظور مقایسه نیمرخ حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و کودکان مبتلا به نارساخوانی با کودکان بهنجار، انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل ۳۰ نفر از دانش آموزان دبستانی با نارساخوانی، ۳۰ نفر دانش آموز دبستانی دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و ۳۰ نفر دانش آموز بهنجار پایه سوم دبستان بود که از میان دانش آموزان دبستانی مبتلا به نارساخوانی، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و دانش آموزان بهنجار شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­های این پژوهش از چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر (وکسلر، ۲۰۰۳)، آزمون تشخیص نارساخوانی (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۷) و پرسشنامه کانرز (بروک و کلینتون، ۲۰۰۷) استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه دانش آموزان نارساخوان، نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار در مولفه حافظه فعال تفاوت معناداری وجود دارد  (۰/۰۵ > p). نتیجه آزمون تعقیبی نیز نشان داد که بین هر سه گروه نارساخوان، نارسایی توجه/ فزون کنشی و گروه بهنجار به صورت دوبه دو تفاوت معنادار وجود دارد  (۰/۰۵ > p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر یکی از مشکلات شناختی دانش آموزان با نارساخوانی و نارسایی توجه/ فزون کنشی، نارسایی در حافظه فعال است که باید مداخلات مناسب آموزشی، متناسب با وضعیت شناختی آنها طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه ها:

Working Memory ، dyslexia ، attention deficit hyperactivity disorder ، حافظه فعال ، نارساخوانی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

نویسندگان

مهشید زاغیان

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan

مسلم اصلی آزاد

Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Young Researchers Club, Isfahan

طاهره فرهادی

Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Young Researchers Club, Isfahan

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Asli Azad M, Faramarzi S, Arefi M, Farhadi T, Fakkar ...
 • Rosselli M, Matute E, Pinto N, Ardila A. Memory abilities ...
 • Fletcher JM, Reid Lyon G, Fuchs LS, Barnes MA. Learning ...
 • Naples AJ, Chang JT, Katz L, Grigorenko EL. Same or ...
 • Ganji H. Psychopathology based on DSM۵. Tehran: Arasbaran. ۲۰۱۵; PP: ...
 • Soriano-Ferrer M, Morte-Soriano M. Teacher perceptions of reading motivation in ...
 • Seidman LJ. Neuropsychological functioning in people with ADHD across the ...
 • Harrison AG, Edwards MJ, Parker KCH. Identifying students faking ADHD: ...
 • Sherman J, Rasmussen C, Baydala L. The impact of teacher ...
 • August GJ, Realmuto GM, Macdonald AW, Nugent SM, Crosby R. ...
 • Barkley RA. Attention- deficit hyperactive disorder: A hand book for ...
 • Taroyan NA, Nicolson RI, Fawcett AJ. Behavioral and neuro physiological ...
 • Locascio G, Mahone EM, Eason SH, Cutting LE. Executive dysfunction ...
 • Alizadeh H. Relation between neuro - cognitive executive functions with ...
 • Holmes J, Gathercole SE, Dunning DL. Adaptive training leads to ...
 • Dehn MJ. Working memory and academic learning. New Jersey: Wiley; ...
 • Loomes C, Rasmussen C, Pei J, Manji S, Andrew G. ...
 • Swanson HL, Berninger VW. Individual differences in children working memory ...
 • Swanson HL, Jerman O. Math disabilities: A selective meta- Analysis ...
 • Jeffries S, Everatt J. Working memory: Its role in dyslexia ...
 • Smith-Spark JH, Fisk JE. Working memory functioning in developmental dyslexia. ...
 • Mannel C, Meyer L, Wilcke A, Boltze J, Kirsten H, ...
 • Xu M, Yang J, Siok WT, Tan LH. Atypical lateralization ...
 • Alloway TP. The cognitive and behavioral characteristics of children with ...
 • Gathercole SE, Alloway TP, Willis C, Adams AM. Working memory ...
 • Nevo E, Breznitz Z. Assessment of working memory components at ...
 • Swanson H, Kehler P, Jerman O. Working memory, strategy knowledge, ...
 • Ahmadi H, Kakavand A. Learning disorders (From theory to practice), ...
 • Shahim S. The prevalence of attention deficit disorder and hyperactivity ...
 • Delavar A. Research methodology in psychology and science education. Tehran: ...
 • Abedi MR, Sadeghi A, Rabiei M. Wechsler intelligence scale for ...
 • Shafiei B, Tavakkoli S, Alinia L, Morasi MR, Sedaghati L, ...
 • Brock SE, Clinton A. Diagnosis of attention deficit/ hyperactivity disorder ...
 • Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standardization, factor ...
 • Mohammadi E. Rating scale standardization SNAP-IV (Parent) on children of ...
 • Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Training of working memory ...
 • Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, ...
 • Karimi S, Askari S. The effectiveness of working memory strategies ...
 • Asli Azad M, Faramarzi S, Arefi M, Farhadi T, Fakkar ...
 • Rosselli M, Matute E, Pinto N, Ardila A. Memory abilities ...
 • Fletcher JM, Reid Lyon G, Fuchs LS, Barnes MA. Learning ...
 • Naples AJ, Chang JT, Katz L, Grigorenko EL. Same or ...
 • Ganji H. Psychopathology based on DSM۵. Tehran: Arasbaran. ۲۰۱۵; PP: ...
 • Soriano-Ferrer M, Morte-Soriano M. Teacher perceptions of reading motivation in ...
 • Seidman LJ. Neuropsychological functioning in people with ADHD across the ...
 • Harrison AG, Edwards MJ, Parker KCH. Identifying students faking ADHD: ...
 • Sherman J, Rasmussen C, Baydala L. The impact of teacher ...
 • August GJ, Realmuto GM, Macdonald AW, Nugent SM, Crosby R. ...
 • Barkley RA. Attention- deficit hyperactive disorder: A hand book for ...
 • Taroyan NA, Nicolson RI, Fawcett AJ. Behavioral and neuro physiological ...
 • Locascio G, Mahone EM, Eason SH, Cutting LE. Executive dysfunction ...
 • Alizadeh H. Relation between neuro - cognitive executive functions with ...
 • Holmes J, Gathercole SE, Dunning DL. Adaptive training leads to ...
 • Dehn MJ. Working memory and academic learning. New Jersey: Wiley; ...
 • Loomes C, Rasmussen C, Pei J, Manji S, Andrew G. ...
 • Swanson HL, Berninger VW. Individual differences in children working memory ...
 • Swanson HL, Jerman O. Math disabilities: A selective meta- Analysis ...
 • Jeffries S, Everatt J. Working memory: Its role in dyslexia ...
 • Smith-Spark JH, Fisk JE. Working memory functioning in developmental dyslexia. ...
 • Mannel C, Meyer L, Wilcke A, Boltze J, Kirsten H, ...
 • Xu M, Yang J, Siok WT, Tan LH. Atypical lateralization ...
 • Alloway TP. The cognitive and behavioral characteristics of children with ...
 • Gathercole SE, Alloway TP, Willis C, Adams AM. Working memory ...
 • Nevo E, Breznitz Z. Assessment of working memory components at ...
 • Swanson H, Kehler P, Jerman O. Working memory, strategy knowledge, ...
 • Ahmadi H, Kakavand A. Learning disorders (From theory to practice), ...
 • Shahim S. The prevalence of attention deficit disorder and hyperactivity ...
 • Delavar A. Research methodology in psychology and science education. Tehran: ...
 • Abedi MR, Sadeghi A, Rabiei M. Wechsler intelligence scale for ...
 • Shafiei B, Tavakkoli S, Alinia L, Morasi MR, Sedaghati L, ...
 • Brock SE, Clinton A. Diagnosis of attention deficit/ hyperactivity disorder ...
 • Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standardization, factor ...
 • Mohammadi E. Rating scale standardization SNAP-IV (Parent) on children of ...
 • Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Training of working memory ...
 • Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, ...
 • Karimi S, Askari S. The effectiveness of working memory strategies ...
 • نمایش کامل مراجع