استفاده از روش تاگوچی برای بررسی پارامترهای موثر سنبه مخالف و قید مکانیکی داخلی در فرایند هیدروفرمینگ لوله

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME17_143

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

چکیده مقاله:

هیدروفرمینگ لوله یکی از روشهای تولید قطعات است که در آن از نیروی فشار سیال و نیروی محوری استفاده میشود. در این فرایند وجود یک تناسب میان فشار داخلی و نیروی محوری برای تولید قطعه بدون عیب الزامیست. در ابتدا برای تعیین خواص مکانیکی لوله مس جهت انجام شبیه سازی در نرمافزار اجزاء محدود آباکوس، نمونه های تست کشش مطابق استاندارد ASTM E۸ تهیه گردید . این تحقیق به بررسی اثر استفاده همزمان قید داخلی و سنبه مخالف بر میزان برآمدگی و ضخامت قطعه -Tشکل پرداخته است. برای بررسی پارامترها از شبیه سازی اجزای محدود و روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پارامترهای فاصله سنبه مخالف از سطح لوله، فشار داخلی و ضخامت قید مکانیکی داخلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارتفاع برآمدگی دارد و پارامترهای ضخامت قید مکانیکی داخلی و فشارداخلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی اندازه ضخامت لوله در بالای برآمدگی قطعه دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید نیازی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

امیر اشرفی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

خلیل خلیلی

استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند