تحلیل خطر طرح راه آهن قزوین _ رشت _ بندر انزلی و برآورد پارامترهای طرح لرزه برتاب

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,463

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_704

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت طرحهای راه و راه آهن که به عنوان شریانهای حیاتی محسوب می شود ، تهیه ابزاری مناسب جهت پیش بینی میزان آسیب پذیری آنها اجتناب ناپذیر می باشد . این امر درآیین نامه های مختلف بارگذاری و طراحی راه و راه آهن تصریح شده است .در این مقاله پس از مطالعه ویژگیهای لرزه زمین ساخت طرح راه آهن قزوین - رشت - بندر انزلی و شناسایی چشمه های لرزه ای محتمل و پارامترهای مربوط به آنها که نشاندهنده ی بیشینه شتاب افقی و قائم زمین برای سطوح عملکرد M.P.E O.B.E, M.D.E در عمر مفید 100 سال و بیشینه جابجایی وسرعت قائم و افقی در سطح عملکرد M.P.E طرح راه آهن مذکورو پاسخ طیفی در پریودهای 1/0 ، 2/0 ، 3/0 ،5/0 ،1و 2 ثانیه با احتمال% 1/4 و%19 در عمر مفید100 سال ( برای سنگ بستر ) تولید گردیده اند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد منجمی

فوق لیسانس مهندسی عمران زلزله کارشناس پل و ابنیه فنی وزارت راه و تراب

مهدی زارع

دکتری زلزله شناسی مهندسی استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلز