چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 307

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN01_074

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

چکیده مقاله:

پایداری تقاضا محور، رقابت جهانی و سیاست های دولتی در خصوص تغییرات آب و هوایی، صنایع را مجبور به اتخاذ شیوه هایپایدار کرده است. شش سیگمای سبز ناب (شسنا) یک رویکرد سازگار با محیط زیست است که پیامدهای انتشار آلودگی زیستمحیطی را کاهش داده و محصولاتی با مشخصات برتر تولید می کند. برای پیاده سازی برنامه شسنا، ترکیب رویکردهای سبز،ناب و شش سیگما در روش منحصر به فرد شسنا ضروری است. علاوه بر این، چارچوب شسنا را نمیتوان صرف نظر از اندازه،نوع و فرهنگ سازمان اعمال کرد. بنابراین، پژوهش حاضر به ترکیب و توسعه چارچوب شسنا می پردازد. ترکیب شسنا بر اساسعناصر نظری و توسعه چارچوب بر اساس رویکرد دیمائیک انجام شده است. فعال کننده ها، مجموعه ابزارها و روشهای پیادهسازی، ترکیب شسنا را تکمیل می کنند و چارچوب پیشنهادی، مسیر پیاده سازی شسنا را از طریق انتخاب مناسب پروژه فراهممی کند. علاوه بر این، شاخص ها و مجموعه ابزارهای منحصر به فرد شسنا برای برآورد اقدامات مختلف پایداری و اجرای پروژه-های منتخب مورد نیاز است. مطالعه حاضر، با ایجاد درک دقیق از چارچوب ترکیبی شسنا، آمادگی سازمان ها را برای اجرایاین رویکرد در راستای توسعه پایدار فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

شش سیگمای سبز ناب ، شسنا ، سیاستگذاری ، پایداری

نویسندگان

حمزه شیخ شعاعی

دانشجوی سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی قم