آقای مهندس حمزه شیخ شعاعی

Engineer Hamze SheykhShoae

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران

Researcher ID: (111269)

12
1
3
2
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در جامعه المصطفی، مدیر پروژه نرم افزار (1383-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در جامعه المصطفی، رئیس اداره کتابخانه‌ها و پشتیبانی‌های پژوهشی (1400-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • Entityframework 7 & Microsoft MVC 6 - مجتمع فنی تهران (1397)
  • +Network - مجتمع فنی تهران (1391)
  • Microsoft MCSD - مجتمع فنی تهران (1386)
  • Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 - کاریار ارقام (1385)
  • IT Project Management PMBOK - تارتن سامانه (1385)