طراحی ابزارهای جدید مالی بر اساس حاکمیت اسلامی در نظام بانکی کشور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QBANK-3-5_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه حاکمیت اسلامی درنظام بانکی کشور می باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادیتلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکیدزیادی شده است. همچنین امروزه ریسک ابعاد گسترده ای پیدا کرده و تمام بنگاه های کوچک وبزرگ پیوسته با انواع مختلف ریسک روبرو هستند. بنابراین برای اینکه اقتصاد جامعه به رشد وتوسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهیز سرمایه و تامین مالی و هم در موضوع ریسک ومدیریت آن شرایط لازم فراهم شود. در کشورهای پیشرفته این وظایف را بازارهای مالی کارآمدبه عهده دارند. یکی از مهمترین عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آنها، تنوعبخشیدن به ابزارهای مالی است. برای رسیدن به این هدف باید ابزارهای گوناگون مالی طراحیشود. به منظور طراحی ابزارهای مالی در کشورهای مسلمان علاوه بر بررسی اقتصادی، حقوقی وفنی آن ابزارها باید انطباق آنها با موازین فقهی مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان