بررسی خواص پوشش های پایه سیمان آلومینات کلسیم و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری و دوام این مخلوط ها با استفاده از مواد پلیمری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCD02_020

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

امروزه اجرای بخش عظیمی از پروژه های عمرانی کشور از قبیل ابنیه، زیرسازی جاده ها و پل ها، توسط مصالح بتنی انجام شده کهاین امر سبب رونق و توسعه صنعت سیمان کشور می شود. از این رو صنایع تولیدکننده سیمان پیوسته باید گامی در جهت بهبودکیفیت سیمان های تولیدی و همچنین تولید سیمان های نوین با تغییر در ترکیبات سیمان نمایند، تا بتوانند سبب گسترش توسعهپایدار، مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز و احداث سازه هایی با عمر زیاد و دوام در کشور شوند. در این پژوهش به بررسیخواص پوشش های پایه سیمان آلومینات کلسیم و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری این مخلوط ها با کاربرد مواد پلیمری و تاثیر اینمواد در بهبود خواص دوام پرداخته شده است که سیمان مصرفی در این پژوهش سیمانی خاص از نوع سیمان های آلومینات کلسیمبوده و اصلاح ساختار مخلوط های پایه سیمانی با پلیمرهای اتیلن وینیل استات و استایرن بوتادین رابر انجام شده است. خواصمکانیکی در این مطالعه شامل مقاومت فشاری و خمشی بوده و خواص دوام مخلوط های اصلاحی نیز توسط نمونه های ضریب نفوذموئینه، ضریب مهاجرت تسریع شده یون کلراید و جذب حجمی آب مورد ارزیابی قرار داده شده است. نتایج حاصل از ا ین پژوهشحاکی از آن است که سیمان آلومینات کلسیم سبب تسریع در سخت شوندگی و افزا یش مطلوب مقاومت و کاهش نفوذ پذیری درسنین اولیه شده و اصلاح ساختار این مخلوط ها با پلیمرها سبب کاهش مقاومت فشاری و همچنین کاهش محسوس و چشمگیرنفوذپذیری در ساختار این مخلوط ها شده است که این امر از نتایج مطلوبی برای این پژوهش محسوب می گردد.

نویسندگان

علی سعیدی کیا

کارشناسی ارشد مهندسی عمران،گرایش سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران

سیدحسام مدنی

عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران