مروری بر برخی چالش های آموزشی موجود در مقطع کارشناسی فرش

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CARAEE01_007

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

جایگاه و نقش ویژه فرش دستباف در اقتصاد کشور و اشتغال نیروی انسانی، اهمیت آموزش در این حوزه را بیش از پیشنموده است. کمتر از سه دهه است که آموزش عالی در زمینه فرش دستباف شکل گرفته است. از بدو شکل گیری مقطعکارشناسی در این رشته در دهه ۸۰ هجری شمسی، کمبودها و ضعف هایی در زمینه های مختلف از جمله نیروی انسانی،زیرساخت ها و محتوای آموزشی قابل مشاهده بوده که طی سالیان پس از آن در جهت برطرف نمودن آنها تلاش گردید؛ امابه نظر می رسد که همچنان برخی عوامل در حیطه آموزش عالی در این رشته چالش آفرین هستند و بر کیفیت این سطح ازآموزش تاثیر گذارند. از این رو پژوهش حاضر به عنوان هدف اصلی خود مهمترین چالش های آموزشی موجود در حیطه دورهکارشناسی رشته فرش را مورد مطالعه قرار داده است تا از طریق بتواند به رشد و ارتقای هر چه بیشتر سطح آموزش اینرشته یاری رساند.پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از گونه پژوهش های توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش بر اساس مطالعاتکتابخانه ای از طریق بررسی اسنادی متن و نتایج پژوهش های مرتبط پیشین و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه باتعدادی از اساتید این رشته در مقطع کارشناسی جمع آوری شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهمترین چالش های آموزشیدر مقطع کارشناسی رشته فرش عبارتاند از: چالشهای موجود در فرآیند پذیرش دانشجو، کمبود امکانات و زیرساخت هایفیزیکی آموزشی، مشکلات مالی و محدودیت های آموزشی، تمرکز نظام آموزشی بر آموزش های نظری به جای آموزش هایمهارت محور، کاهش سطح انگیزشی دانشجویان و اساتید، نیاز به بازنگری در شیوه های ارزیابی دانشجویان و اساتید، عدمتطابق برنامه های آموزشی با نیاز جامعه و بازار کار، کمبود اساتید مجرب و آموزش دیده و همچنین نیاز به تعادل میان رویکردرقابتی و قیاسی و رویکرد مشارکتی و تعامل محور.

نویسندگان

چکامه ضمیری

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران

ابوالقاسم نعمت شهربابکی

مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

سمیه میرنژاد

مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان