مدل پویای درآمدهای غیرمشاع در صنعت بانکداری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC03_030

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مهم ترین دغدغه امروز صنعت بانکداری ایران، تمرکز بر حوزه سودآوری و حداکثر کردن سود سهامداران می باشد. در این راستا، بانک ها تلاش می نمایند که میزان درآمدهای خود را افزایش داده و از هزینه های خود بکاهند. از سوی دیگر، اغلب بانک ها با تغییر در شرایط اقتصادی در کشور و گسترش بانکداری در ایران به کسب درآمدهای غیربهره ای (غیرمشاع) روی آورده اند. هدف این پژوهش، شبیه سازی مدل درآمدهای غیرمشاع بانک به منظور بهبود و افزایش درآمدها در راستای افزایش سودآوری می باشد. شبیه سازی پویای پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم در افق زمانی ۲۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۱۰ در یک بانک تجاری ایرانی صورت گرفته است که ابتدا شاخص های اصلی تاثیرگذار بر مدل درآمدهای غیرمشاع مبتنی بر عملکرد واقعی، استخراج و سپس شاخص ها در مدل نهایی اعمال شده اند. مدل شبیه سازی شده بر اساس عملکرد با نک، می تواند به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیران بانک در راستای افزایش درآمدها و بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای مربوط در این حوزه مورد بهره برداری قرار بگیرد. مهمترین نتایج بیانگر آن است که ارتقای نوآوری های خدمات و محصولات جدید بانکی و افزایش درآمد کارمزد، راهبرد مناسبی به منظور ارتقای سودآوری می باشد.

نویسندگان

ملیحه رستمی

دانش آموخته دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عادل آذر

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمود دهقان نیری

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران