غفلت از فرهنگ عامه در داستان های جشنواره ای دفاع مقدس (مقایسه داستان های زمین سوخته و ارمیا)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRL02_011

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1400

چکیده مقاله:

دفاع مقدس یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است که تاثیر شگرفی بر جنبه هایگوناگون زندگی اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و ادبی مردم این مرز و بوم داشته است. ادبا ونویسندگان زبان فارسی از همان آغاز جنگ بر اساس استعداد و توانایی و دیدگاه خود، سعی در بازتاباین رخداد در آثار ادبی داشتند و داستان های ارزشمندی در این زمینه به یادگار گذاشتند. برخی از اینآثار با همه محاسن و مزایایی که در حفظ و نشر ارزش های دفاع مقهدس دارند از ضعف و نارساییبه ویژه در بازتاب فرهنگ عامه، خالی نیستند. در این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده تاجنبه های معنوی فرهنگ عامه در داستان های زمین سوخته و ارمیا استخراج، دسته بندی و تحلیل شودتا اهمیت و جایگاه این بخش از فرهنگ نزد نویسندگان ادبیات جنگ نشان داده شود. یافته هایپژوهش نشان می دهد، بی توجهی و عدم شناخت فرهنگ عامه مهم ترین ضعف و نارسایی داستانارمیا و بازتاب گسترده آن، نقطه قوت داستان زمین سوخته است. محمود از ادبیات عامیانه، زبانعامیانه و بازیها و سرگرمی ها چندین برابر امیرخانی استفاده کرده است و در بخش آداب و رسوم هردو نویسنده فقط از سوگواری سخن گفته اند.

نویسندگان

موسی پرنیان

دانشیار گروه زبان و ادبیا فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

خلیل بیگزاده

دانشیار گروه زبان و ادبیا فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

یزدان پاکمهر

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه