بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۳

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-28-3_010

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: پرستاران با به کارگیری هوش هیجانی با محیط اطراف خود و تنش شغلی، سازگاری بیشتری پیدا کرده و فرسودگی شغلی کمتری در محیط کار خواهند داشت. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه انجام شده است. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع مقطعی با  روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی روی ۲۰۵ نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی (بهشتی، اکباتان، بعثت، فرشچیان، و فاطمیه) شهر همدان در سال۱۳۹۳ انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسش نامه هوش هیجانی بار-آن، تنش شغلی فیلیپ ال رایس، و فرسودگی شغلی مسلاچ استفاده کردیم. یافته ها: پرستاران های مراقبت ویژه از میانگین نمره هوش هیجانی متوسط (۱۲/۷۱±۲۳۳/۱۱)، میانگین نمره تنش شغلی (۱۴/۱۶±۱۶۹/۳۰)، و میانگین نمره مولفه های فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی (۱۳/۷۷±۲۹/۹۶)، مسخ شخصیت (۸/۸۷±۱۱/۵۵) و کفایت شخصی (۱۱/۸۵±۳۵/۷۸) برخوردار هستند. هوش هیجانی با تنش شغلی (۰/۲۸- r=؛ ۰/۰۱=P) و همچنین مولفه های فرسودگی شغلی خستگی هیجانی (۰/۴۴- r=؛ ۰/۰۱= P)، مسخ شخصیت (۰/۳۷- r=؛ ۰/۰۱=P)، و کفایت شخصی (۰/۳۷- r=؛ ۰/۰۱ =P) ارتباط معکوس و معنی داری داشت.  نتیجه گیری: تنش شغلی می تواند منجر به آسیب های جسمی یا روانی شود و در طولانی مدت باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد پرستاران و بیمارستان شود و در بلندمدت منجر به فرسودگی شغلی در پرستاران و کاهش توانایی در توجه کردن به بیماران می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود تمهیداتی همچون توجه به مفهوم هوش هیجانی و ارتقای آن در حرفه پرستاری برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در نظر گرفته شود.

نویسندگان

نسترن سلطان آبادی

Master of Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

علی بیک مرادی

Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Golembiewski RT, Munzenrider RF. Phases of burnout: Developments in concepts ...
 • Tangri R. What stress costs. A special report presented by ...
 • Beehr TA, Newman JE. Job stress, employee health, and organizational ...
 • Baker DK. Occupational health, recognizing and preventing work -related disease ...
 • Salimi G. Effective factors on job stress among high school ...
 • Aguayo R, Vargas C, Cañadas GR, Dela Fuente EI. Are ...
 • Talaei A, Mokhber N, Mohammad Nejad M, Samari A. Burnout ...
 • Maslach C, Goldenberg J. Prevention of burnout: new perspectives. Appl ...
 • Khaghanizade M, Sirati M, Abdi F, Kaviani H. Determination of ...
 • Delpasand M, Nasiripoor AA, Raiisi P, Shahabi M. Relationship between ...
 • Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB, A model ...
 • Nooryan KH, Gasparyan Kh, Sharif F, Zoladi M. The Effect ...
 • Aghdami Baher A, Najjarpour Ostadi S, Livarjani SH, Relationship between ...
 • Delpasand MN, Raeisi P. The relationship between emotional intelligence and ...
 • Porkiani MM, Mpkhtari J. The relationship between emotional intelligence and ...
 • Shakerinia A. The relationship between emotional intelligence and self-belief came ...
 • Derksen L. Emotional intelligence and Adaptive Success of Nurses caring ...
 • Ciarrochi J, Forgas JP, Mayer JD. Emotional intelligence in everyday ...
 • Lopes PN, Grewal D, Kadis J, Gall M, Salovey P, ...
 • Van Komen GJ, Physician Life and Career Health and Development, ...
 • Zare H, Feizi A, Mahbobi T. Study of relationship between ...
 • Goleman D. Emotional intelligence. New York. Bantam Books. ۱۹۹۵ ...
 • Mohammad FI, Kianfar A, Mahmoudi S. Evaluation of relationship between ...
 • Hadaegh R. Prevalence of burnout syndrome in medical students and ...
 • Maslach C, Jackson SE, Leiter MP, Schaufeli WB, Schwab RL. ...
 • Momeni K. Burnout of Shariati hospital staff from work due ...
 • Rafeie F. Job Burnout and its relationship with coping strategies ...
 • Hosseini Z, Moeini B, Hazavehei S, Aghamollai T, Moghimbeigi A. ...
 • Garrosa E, Moreno-Jimenez B, Liang Y, González JL. The relationship ...
 • Asadi J, Borgali A, Gomgari F. The relationship between job ...
 • Zaph D. Emotional work and psychological well-being a review of ...
 • Ganji H, Mirhashemi M, Sabet M, Bradberry-Greaves' emotional intelligence test: ...
 • Bayrami M, Hashemi T, Ghahramanzadeh A, Alaie P. The relationship ...
 • Ashlie R. Emotional competence and health. J Psych Med. ۲۰۰۲; ...
 • نمایش کامل مراجع