راهکارهای مناسب سازی پارک ها برای معلولین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF05_009

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی،اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتیبا آن مواجه هستند. همچنین روز به روز بر شمار جمعیت میان سال و کهنسال که گروه کم توان های حرکتی را تشکیل می دهند با افزایش امید به زندگی در کشورهای پیشرفته و در حالتوسعه از جمله در کشور ما افزوده شده و می شود. ساماندهی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری با توجه بهنیازهای معلولان و کم توان های حرکتی، یکی از ضروریات هر جامعه به خصوص جامعه ما است که بعد ازجنگ، علاوه بر دو گروه یاد شده باشماری از جانبازان نیازمند این توجه مواجه شده است. از جمله ملزوماترشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات وامکانات عمومی، به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسانتر در سطح شهر است. ناتوانان جسمی ومعلولان بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین، نیازمند استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند.

نویسندگان

فاطمه اعلائی خانقاه

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مدیریت کشاورزی

مریم محمدی استادکلایه

فارغ التحصیل مقطع دکتری آموزش محیط زیست

محبوبه غلامرضائی کیاکلایه

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی