ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-11-42_006

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مسلم صانعی[۱]- ماشاءالله حیدرپور[۲]- داود کیانی[۳] تاریخ دریافت: ۱/۱۰/۱۳۹۷- تاریخ پذیرش: ۲۹/۱۰/۱۳۹۸   چکیده: توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش های برآمده از دل این روش شناسی معرفتی و معضلات زیست محیطی جهانی ناشی از آن، پرسش های اساسی را در برابر اینگونه رفتار خودخواهانه تمدنی و رشد صنعتی افسار گسیخته، در اذهان ایجاد نمود. نظریات مختلف روابط بین الملل نیز در برابر این پرسش گری ها راهکارهای مختلفی را ارائه نموده اند. رویکردهای لیبرالیستی نیز با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفتی خود، داعیه دار حل معضلات زیست محیطی جهانی هستند. توجه و تاکید به همکاری های جهانی، صلح، نقش بازیگران غیردولتی، حقوق بین الملل، نهاد گرایی و رژیم های بین المللی از جمله نقاط مثبت نظریات لیبرالیستی در مواجه با معضلات زیست محیطی جهانی می باشد. از سوی دیگر تاکید بر اصالت فرد و آزادی های فردی، اولویت مسائل اقتصادی، کم توجهی به سایر عوامل محدود کننده همکاری و منافع ملی قدرت های بزرگ، عدم توجه عملی به توسعه پایدار، کم توجهی به سطوح تحلیل فروملی و منطقه ای از جمله نقاط ضعف این رویکرد محسوب می گردد. [۱]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران moslem.sanei@gmail.com [۲]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول mashallah.heidarpour@gmail.com [۳]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران dkiani@outlmook.co    

کلیدواژه ها:

لیبرالیسم ، محیط زیست ، معضلات زیست محیطی جهانی ، همکاری بین المللی زیست محیطی