چالش ها و راهکارهای تنظی مگری مبادلات و سرمایه گذاری رمزارز در ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,118

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCCWE01_029

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1400

چکیده مقاله:

بحث مبادلات و سرمایه گذاری حوزه رمزارز در کشور، یکی از مسائل مهم و کمتر پرداخته شده در عرصه تنظیم گریاست. فضای سیاستی این حوزه در ایران پیچیده است و ذی مدخلان متعددی را شامل می شود. چالش های مربوط بهفناوری، برای مثال امکان پولشویی و خروج ارز از کشور همراه با چالش هایی مانند تعدد ذی نفعان، مبهم بودن پیامدهایگسترش مبادلات رمزارز و ابهامات فقهی همگی می توانند انگیزه تنظیم گران را برای ورود به این حوزه بگیرند. با این حال،عدم توجه به این حوزه می تواند کشور را در آینده با چالش های فناورانه و اقتصادی مواجه کند. هدف این مقاله ارائه یکتحلیل سیاستی حول موضوع مبادلات و سرمایه گذاری رمزارزها، تحلیل ذی نفعان، بررسی روندهای موجود در دنیا و درنهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم گری این حوزه است. در این میان تلاش شد علاوه بر مطالعه مستنداتموجود با انجام مصاحبه با فعالین این حوزه، چالش های اصلی شناسایی شده و راهکارهای متناسب آن معرفی شوند.راهکارهای پیشنهادی در سه دسته زمانی تعریف شدند؛ افزایش آگاهی عمومی و آگاهی نخبگان حول موضوع رمزارزها،راه حل ابتدایی و کوتاه مدت است. در میان مدت، با توجه به نوع کارکرد هر رمزارز، میتوان از راهکارهایی چون ساماندهیصرافی ها، توجه به نهادهای خودتنظیم گر، وارد کردن بورس و فرابورس به عنوان یکی از متولیان اصلی، گسترش استفاده ازصندوق های قابل معامله و اجرای طرح رمزارز کشورهای اسلامی استفاده کرد.

نویسندگان

مریم صابری

دانشجوی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

بهاره خواجه پور

دانشجوی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

فائزه عاطفی نیا

دانشجوی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف