ردیابی تغییر شکل و حرکت قلب در دنباله تصاویر MRI با استفاده از روش مش فعال

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,233

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMVIP03_077

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1390

چکیده مقاله:

این مقاله راهکاری جهت ردیابی خودکارتغییر شکل و حرکت بافت قلبی د ردنباله تصاویر MRI ارائه می نماید برای این منظور تصویر مقطعی از قلب بصورت یک پوسته الاستیک با خاصیت الاستیسیته غیریکنواخت مدل شده است به این ترتیب که لبه های موثر فریم اول استخراج شده و پس از پردازش جداره داخلی بطن چپ آشکار گردیده است با اعمال مش فعال دیلانی به این تصویر و استفاده از تئوری المانهای محدود تصویر بصورت یک پوسته با الاستیسیته غیریکنواخت مدل شده و سپس در فریمهای بعدی با تخمین حرکت براساس بیشینه گرادیان و در نظر گرفتن محدودیت های تئوری مش فعال تغییر شکل و حرکت بافت قلب بطور موثری تخمین زده م یشود. نتایج اعمال الگوریتم برروی یک رشته تصاویر مصنوعی نشان دهنده عملکرد مطلوب آن از نظر مکانیابی و ردیابی صحیح نقاط مرزی می باشد.

نویسندگان

امیرحسن بروجردیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید ابریشمی مقدم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معصومه گیتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران