خانم معصومه گیتی

Masoumeh Giti

دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177049)

19
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی