نقش مدیریت دانایی برخلاقیت ونوآوری دانش آموزان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE04_028

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

زمینه وتحقیق: مهم ترین مسائل مدیریت دانش در مدارس را می توان ؛ آگاه سازی عمومی جامعه در آموزش مدرسه،آگاه سازی معلمان ، دانش آموزان از این که چرا به مدیریت دانش نیازمندیم و آگاه ساختن آنها ازکارکردها و کاربردهای مدیریت دانش و چگونه دانش مدرسه را حفظ و متبلور سازیم وفعالیت هایفکری ، کیفی و خلاق و به جریان انداختن و خلق دانش و فن آوریرامورد ارزیابی قرار دهیمیافته ها ونتایج: تصمیماتی که توسط مدیران مدارس اتخاذ می شود با زندگی و سرنوشت دانش آموزان ارتباط دارد و بهگونه ا با آینده میهن عزیزمان عجین می باشد و اگر این تصمیمات صحیح و سنجیده اتخاذ شوند آیندهروشن و درخشانی در پیش رو خواهیم داشتا منیت فکری دانش آموزان خوب و سالم در مدرسه با توجهبه اینکه دانش از داده ها و اطلاعات نشات گرفته و بدنه کلی مهارتهایی است که افراد برای حل مسائلبه کار می برند و آمیزه ای ازتجربیات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافتهاست که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره مندی از تجربیات و اطلاعات جدید ایجاد می کند و اطلاعات وداده های ناخواسته را کنار می گذارد و به طور کلی نحوه مطلوب انجام کار را می نمایاند، لذا ضروریاست جهت موفقیت سازمان های آموزشی که درگیر تحولات ودگرگونی های روز می باشند، دانش روزومدیریت دانش در راس برنامه های سازمان مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

علی عباسی

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج،ایران

رمضان جهانیان

دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

شهناز کریمی اعلائی

دانشجوی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران