پیشگیری از اهمال کاری تحصیلی و درمان آن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 229

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE04_012

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

اهمال کاری یکی ازعوامل تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. اهمال کاری تحصیلی بیانگر تاخیر در فعالیت های تحصیلی است کهمی تواند عمدی، اتفاقی و یا عادتی بوده و با عوامل متعددی مرتبط باشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اهمال کاری تحصیلی می باشد. روشپژوهش توصیفی- کتابخانه ای می باشد. یافته ها نشان داد که برای کاهش اهمال کاری و پیامدهای منفی آن شناخت عوامل مرتبط با اهمال کاری و عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر آن لازم است.

کلیدواژه ها:

اهمال کاری ، اهمال کاری تحصیلی ، درمان اهمال کاری تحصیلی

نویسندگان

شقایق ظفری

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران