بررسی جایگاه تصویرسازی درطراحی بسته بندی محصولات لبنی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 704

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF06_072

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

بسته بندی یکی از وسایل ارتباط بصری است که نسبت به سایر رسانه های تبلیغاتی بی واسطه و به طور مستقیم در معرضدید مخاطب قرار میگیرد و به عنوان فروشنده در قفسه از آن یاد می شود. یک بسته بندی ایده آل در نقطه فروش، مشتری راترغیب به خرید میکند و در مقابل، یک بسته بندی بدون تصویر مناسب تردید در خرید ایجاد میکند. استفاده از طرح وتصویرسازی های مرتبط با محتوای بسته و در تعامل با جنبه های کاربردی باشد و در ساخت شخصیت بسته به ایفای نقشپرداخته و طرح بسته را کامل کند. ضرورت این پژوهش از این جهت است که تکراری بودن تصاویر و استفاده ی صرف از عکسآن هم به صورت کلیشه درگرافیک جعبه های بسته بندی بخصوص در ایران باعث پایین آمدن میزان فروش و صادراتمحصولات به طورکلی شده است و تاکنون به نقش تصویر سازی و آن هم به صورت کاربردی در ساختار بسته بندی پرداختهنشده است. پرسش این است که چه ظرفیت هایی در تصویرسازی وجود دارد که می توان از آن به صورت کاربردی در بستهبندی استفاده کرد و اینکه تصویرسازی در گستردگی برند محصولات لبنی اثر گذار است؟ هدف از این پژوهش تلفیق هنر وصنعت و تجاری شدن تصویرسازی در راستای ارتقاء فرهنگ بصری مصرف کنندگان و همچنین افزایش میزان فروش وصادرات می باشد. به همین دلیل امروزه با وجود تولیدکنندگان متعدد و اغلب قوی خانواده محصولات لبنی در ایران، موضوعتصویرسازی و قابلیت های آن در جذب مخاطب و در دست گرفتن بازار رقابت اهمیت ویژه ای می یابد. چنین به نظر می رسد کهصنعت امروز متکی به بسته بندی بوده و نیاز به پیوند هنر و صنعت بیش از پیش احساس می شود و تصویرسازی به دلیلقابلیت هایی که دارد به عنوان بخش جدایی ناپذیر بسته بندی بیشتر از عکس می تواند مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد روشگردآوری این پژوهش کتاب خانه آی توصیفی، تحلیلی، کاربردی می باشد...

نویسندگان

بهناز محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور

نوشین سوری

مربی اداره فنی حرفه ای و صنایع دستی تویسرکان