بررسی تاثیر مدیریت شهری برکیفیت ارائه خدمات شهری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR08_043

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

چکیده مقاله:

مدیریت شهری باید برای شهر، برنامه ریزی هایی را به انجام برساند، فعالیت های شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجامشده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش ایجاد نماید، از سویی دیگر، گرچه شهرها از نظر کارایی ارائه خدماتشهری بسیار متفاوتند، لیکن اکثر مدیران شهرها به این اصل قائلند که تقویت و توجه به زیرساخت ها و خدمات است کهحیات آن ها را تضمین می کند. لذا شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف خدمات شهری یک واقعیت اجتناب ناپذیر به شمار می رود.از این رو، این پژوهش نیز با هدف بررسی مفهوم مدیریت شهری و همچنین بررسی مفهوم خدمات شهری و کیفیت ارائه آن ودر نهایت تاثیر مدیریت شهری بر کیفیت ارائه خدمات شهری انجام شده است.

نویسندگان

فاطمه نوروزی

کارشناس نظام پاسخگویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد

هاشم رجب زاده

رئیس دفتر شهردار مشهد

جواد عنایتی

کارشناس نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد