هئیت اتحاد اسلام و نقش آن در سیاستهای دول محور در جریان جنگ جهانی اول

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSQK-15-49_009

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1400

چکیده مقاله:

اتحاد اسلام نام سازمانی است که جایگاه آن در استانبول بود. این سازمان از آغاز دهه ی ۱۸۹۰ توسط برخی نویسندگان و مذهبیون هم چون سید جمال الدین اسد آبادی پدید آمد. اتحاد اسلام به دنبال جلب حمایت مسلمانان از خلافت اسلامی(عثمانی) و مبارزه با کشورهای استعمارگر بود. هیئت اتحاد اسلام، نام گروهی است که با آغاز جنگ نخست جهانی و تجاوز روسیه، بریتانیا و عثمانی به خاک ایران، توسط ناسیونالیست های دین مدار تاسیس گردید. نقطه عطف فعالیت هیات اتحاد اسلام در سازماندهی و راهبری جنبش جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان بود. اما این قیام بومی فقط اسمی از اتحاد اسلام را با خود همراه کرده بود و در سیاستهای نهضت جنگل نمودی از پایبندی به مرام اتحاد اسلامی به چشم نمی خورد. جنگلی ها به فرماندهی میرزا کوچک خان در برخورد با نیروهای نظامی عثمانی نه تنها به آنها کمک نکردند بلکه عثمانی ها را در ردیف روسیه به چشم دشمن نگریستند و در مقابل نیروهای عثمانی در ایران به کارشکنی پرداختند.

نویسندگان

علیرضا رسته

دانشجو دوره دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

غلامحسین زرگری نژاد

استاد گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

سینا فروزش

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران