بررسی رابطه بین ارتقاء فرهنگ در مدیریت شهری با در نظر گرفتن مشارک مردم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 344

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU01_0836

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

شهر پدیده پیچده ای است که از اجزا و عناصر مختلف تشکیل شده است. در این میان شهروندان و مشارکت آنها در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت در برنامه ریزی شهری نقش زیادی در توسعه پایدار و ایجاد شهر انسانی ایفا میکنند. یکی از سیاستهای اخیر برنامه ریزی شهری، تغییر تصمیم گیریها به تصمیم سازی و برنامه ریزی از پایین به بالا است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردم در ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری در شهر مراغه میباشد. به منظور برسی هدف ذکر شده، در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون با ۴ فرضیه مختلف) فرض اول:مشارکت مردم در ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری ، شهر مراغه نقش و تاثیر معناداری دارد، فرض دوم: تمایل به انجام فعالیتهای مختلف در سطح شهر در ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری نقش دارد، فرض سوم: نگرش مشارکت در ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری، در شهر مراغه نقش دارد و فرض چهارم: پرداخت هزینه های اقتصادی و درآمد شهر در ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری نقش دارد.( استفاده شده است. نتای ج حاصل نشان داد ضریب همبستگی پیرسون بین تمایل به انجام فعالیتهای مختلف و ارتقاء فرهنگ و مدیریت شهری به ترتیب برای فرضیه ۱،۲،۳ و۴ برابر است با ۰/۷۵۲، ۰/۴۹۶، ۰/۳۹۵ و . ۰/۶۰۱

نویسندگان

محیا غلامی مردق

فارغ التحصیل مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

علی آذر

استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران