رتبه بندی سواد تبلیغاتی و سواد رسانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF06_086

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت سواد رسانه ای و سواد تبلیغاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران بر اساس مدل ECو شاخص های مطرح شده مالملین در حوزه سواد تبلیغاتی و رتبه بندی دانشکده های این دانشگاه بر اساس شاخص های مذکور می باشد.بدین منظور بر اساس شاخص های چهارگانه مدل EC برای سواد رسانه ای و چهار شاخص مالملین پرسش نامه محقق ساخت با ۳۸سوال طراحی شد و .برای تعیین روایی پرسش نامه از خبرگان این حوزه تائید صلاحیت گردید.همچنین جهت سنجش پایایی هریک از شاخص ها از روش آلفای کورنباخ استفاده و پس از محاسبه (شاخص ها بالای (۰,۷مورد تائید قرار گرفت. تعیین اوزان هریک از شاخص ها بر اساس روش وزن دهی آنتروپی شانون صورت پذیرفت که شاخص سواد اطلاعاتی بالاترین مقدار وزن و شاخص توانایی تفکر انتقادی دارای کمترین وزن است.همچنین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MAPPAC,TOPSIS ,ELECTER۳ , PROMETHE) ارزیابی و رتبه بندی دانشکده های مدیریت، مهندسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی به تفکیک دو دوره مجازی و روزانه صورت گرفت..نتایج رتبه بندی تکنیک های فوق گویای آن است که رتبه بندی های مختلف نتایج یکسانی داشتند.یافته های پژوهش نشان داد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در دو دوره مجازی و روزانه دارای بیشترین میزان سواد رسانه ای و تبلیغاتی و دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دارای کمترین میزان سواد رسانه ای و تبلیغاتی بودند.دانشکده های مدیریت و مهندسی نیز رتبه دوم و سوم را داشتند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی پازوکی

مدیر و صاحب امتیاز شرکت تبلیغاتی کارن تبلیغ، تهران، ایران