اثر تنش خشکی بر خصوصیات گیاه پیاز خوراکی در منطقه آیسک سرایان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID05_019

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1400

چکیده مقاله:

بحران آب یکی از مخاطره آمیزترین مخاطرات برای بشر در تمام ضمینه ها از جمله صنعت و کشاورزی و شرب است. بنابراین استفاده بهینه از منابع آب موجود و مدیریت آنها با توجه به علم روز، امری بسیار حیاتی است. به منظور بررسی سه سطح آبیاری ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه) بر عملکرد گیاه پیاز خوراکی در منطقه شهر آیسک سرایان در استان خراسان جنوبی انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۹۷-۹۸ انجام شد. نتایج نشان داد تنش خشکی تاثیر معنی داری بر وزن غده و برگ نسبت به قطر برگ وغده گذاشته است و در این میان تاثیر تنش خشکی ۵۰درصد بر خصوصیات گیاه کاملا مشهود بود.

نویسندگان

مهدی عربی آیسک

کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب، گرایش آبیاری وزهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

محسن پوررضا بیلندی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مصطفی یعقوب زاده

عضوهیات علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند