رابطه بین هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک شده با عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC03_061

تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک شده با عملکرد کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ۲۱۰ نفر از کارکنان مرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز بود که از بین این جامعه، براساس جدول مورگان ۱۳۲ نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی TEIQue-SF پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده آبادی ۱۹۸۸ و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک شده با متغیر عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادارک شده توانایی پیش بینی عملکرد شغلی را دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در این میان هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک شده می تواند برعملکرد شغلی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، آمادگی بدنی ادراک شده ، عملکرد شغلی ، کارکنان آتش نشانی

نویسندگان

علی اسدزاده

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

محمدتقی اقدسی

استاد دانشکده تربیت بدنی