تبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه های قومی در افغانستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOCIAL-16-2_012

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از تمایزات فرهنگی و اجتماعی که در انسجام و پیوستگی جوامع بشری اثرگذار است، تفاوت های ناشی از روابط و مناسبات درون قومی و برون قومی یا همسازی اجتماعی بین اقوام است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که هم در به وجودآمدن پیوستگی اجتماعی و هم در قرارگرفتن جامعه در وضعیت گسست و ستیز اجتماعی می تواند از نقش برجسته ای برخوردار باشد. پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف تبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه های قومی در افغانستان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این مطالعه، افراد بزرگسال بازه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال شهر کابل بودند که از چهار قوم عمده و بزرگ پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک انتخاب شده اند. حجم نمونه ۱۰۵۵ نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین حمایت اجتماعی (۴۱۴/۰ = r) و احساس محرومیت نسبی (۱۶۰/۰- = r)، اعتماد اجتماعی (۰۸۳/۰ = r)، مشارکت اجتماعی (۲۵/۰ = r)، تعلق اجتماعی (۲۱۲/۰ = r)، بی تفاوتی اجتماعی (۱۷۷/۰- = r)، مدارای اجتماعی (۴۱۳/۰ = r) و فاصله اجتماعی (۲۳۳/۰- = r) با همسازی اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد. تجزیه وتحلیل معادلات ساختاری نشان داد که محرومیت نسبی، بیشتر تاثیر غیرمستقیم دارد تا تاثیر مستقیم. تاثیر مستقیم محرومیت نسبی بر همسازی اجتماعی برابر با ۰۰۴/۰- و تاثیر مستقیم برابر با ۱۰۱/۰- است. همچنین تاثیر مستقیم مشارکت اجتماعی برابر با ۰۸۴/۰، اعتماد اجتماعی برابر با ۰۸۶/۰، تعلق اجتماعی برابر با ۲۰۱/۰، حمایت اجتماعی برابر با ۳۲۶/۰، مدارای اجتماعی برابر با ۱۲۶/۰، بی تفاوتی اجتماعی برابر با ۲۷۶/۰- و فاصله اجتماعی برابر با ۲۰۲/۰- است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نبود احساس محرومیت نسبی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی بین اقوام و گروه های گوناگون در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان می­تواند به شکل گیری تعاملات و ارتباطات اجتماعی بین آن ها منجر شود و زمینه همسازی اجتماعی اقوام و فقدان واگرایی قومی را به همراه داشته باشد.

نویسندگان

محمدتقی ایمان

استاد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مجید موحد مجد

استاد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علی یار احمدی

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

گلاب شاه امانی

دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، ح. (۱۳۸۳). هویت، ملیت، قومیت. تهران: توسعه علوم انسانی ...
 • احمدوند، ش. (۱۳۹۵). زمینه های روان شناختی بنیادگرایی یهودی، فصلنامه ...
 • اکبرنیا، ا. س. (۱۳۹۴). رابطه دینداری، مدارای اجتماعی با فاصله ...
 • انصاری، ف. (۱۳۹۵). فشرده تاریخ افغانستان. چاپ چهارم. کابل: انتشارات ...
 • بهشتی، ص.، و رستگار، ی. (۱۳۹۲). تبیین جامعه شناختی مدارای ...
 • ترابی، ز. (۱۳۹۳). بررسی رابطه حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی ...
 • تمدنی، م. (۱۳۸۵). رابطه نگرش دینی و همسازی اجتماعی دانشجویان. ...
 • چلبی، م.، و یزدانی نسب، م. (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی-کمی اثر ...
 • حسنوند، ر. (۱۳۹۵). بررسی رابطه بیین احساس نابرابری و بی ...
 • دعاگویان، د.، و عبدالرحمانی، ر. (۱۳۹۶). نقش رسانه ها در ...
 • دورکیم، ا. (۱۳۹۴). درباره تقسیم کار اجتماعی (ب. پرهام، مترجم). ...
 • سرور، ر.، موسوی، م.، و باقری کشکولی، ع. (۱۳۹۳). تحلیل ...
 • شفایی، ا. (۱۳۹۸). چپ گرایی در افغانستان. کابل: نشر بنیاد ...
 • فرهمند ، م.، سعیدی مدنی، س. م.، و سهندی خیلفه ...
 • قاسمی، و. (۱۳۹۲). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی ...
 • قاسمی، ع. ا.، خورشیدی، م.، و حیدری، ح. (۱۳۹۰). همسازی ...
 • گر. ر. ت. (۱۳۸۸). چرا انسان ها شورش می کنند ...
 • مارزدن، پ. (۱۳۹۷). افغانستان: اقلیت ها، منازعات و جستجو برای ...
 • محسنی تبریزی، ع.، و درویش ملا، م. ح. (۱۳۸۷). سنجش ...
 • معدنی، س.، و قربانی ریک، ر. (۱۳۹۶). عوامل اجتماعی موثر ...
 • ملکی، ح. (۱۳۸۶). همبستگی اجتماعی در گروه های قومی: مطالعه ...
 • نقدی، ا.، احمدی، ا.، و سلطانی عزت، م. (۱۳۹۲). بررسی ...
 • هزارجریبی، ج.، و لهراسبی، س. (۱۳۹۰). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ...
 • Allport, G. W. (۱۹۵۴). The nature of prejudice. Reading, MA: ...
 • Blasko, I., & Zakharov, N. (۲۰۲۰). Mixed race and ethnicity ...
 • Ejobowah, J. B. (۱۹۹۷). Reflections on normative empirical approaches to ...
 • Horowitz, D. L. (۱۹۸۵). Ethnic groups in conflict. California: University of ...
 • Laurence, J. (۲۰۰۹). The effect of ethnic diversity and community ...
 • Mustapha, R. (۲۰۰۹). Social integration among multi-ethnic students at selected ...
 • Schetter, C. (۲۰۰۳, May ۳۰). Ethnicity and the political reconstruction ...
 • Short Jr, J. F. (۲۰۱۸). Poverty, ethnicity, and violent crime. New ...
 • Verkuyten, M., & Kinket, B. (۲۰۰۰). Social distances in a ...
 • Yuji, K. (۲۰۱۴). Ethnic accommodation and democracy in multiethnic societies: ...
 • نمایش کامل مراجع