شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق زیست محیطی در شهرداری کاشان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_734

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق زیست محیطی در شهرداری کاشان بود. که از لحاظ هدف، کاربردی و روش جمع آوری داده ها نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری مدیران ارشد و کارکنان شهرداری کاشان هستند. نمونه گیری از مدیران ارشد از شیوه تمام شمار و برای کارکنان، بر اساس نمونه گیری در دسترس استفاده شد. با توجه به ادبیات موجود ، عوامل موثر بر اخلاق زیست محیطی در شهرداری کاشان شناسایی، شد. عوامل شناسایی شده به ترتیب رتبه عبارت اند از حفظ منابع طبیعی ، اعتماد به علم و تکنولوژی، توجه به تغییرات طبیعت، حمایت از فعالیت جنبش محیط زیست، نگرانی های در مورد تمامی موجودات، لذت بردن از طبیعت، حمایت از سیاست های محافظت از محیط زیست، عدم اعتقاد به سلطه انسان بر طبیعت، اعتقاد به استفاده انسان از طبیعت، حمایت از سیاست های رشد جمعیت، توجه به تهدیدهای زیست محیطی و رفتار حفاظت شخصی.

نویسندگان

محمد تحقیقی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش تشکیلات و روش ها، دانشگاه ازاد اسلامی نراق، مرکزی، ایران