مروری بر سیستم های تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء مبتنی بر روش های داده کاوی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,147

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCCI12_001

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

چکیده مقاله:

در دهه گذشته، اینترنت اشیاء در مرکز توجهات و تحقیقات زیادی قرار داشته است. امنیت و محرمانه بودن، مسائل مهمی برای کاربردهای اینترنت اشیاء بوده و همچنان با چالش های بزرگی مواجه است. در این تحقیق مروری بر روش های تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء و به طور خاص الگوریتم های داده کاوی و پارامترهای ارزیابی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله ابتدا در مورد اینترنت اشیاء و کاربردهای آن ، محدودیت های مو جود برای پیاده سازی مکانیزم های امنیتی، سیستم های تشخیص نفوذ و همچنین درمورد لایه های کلیدی با هدف ایجاد اینترنت اشیاء بحث می شود؛ در چندین پژوهش مورد بررسی در این تحقیق، مرور کلی بر سیستم های پیشنهادی، الگوریتمهای مورد استفاده، پارامترهای ارزیابی هر پژوهش و همچنین مقایسه ای بین آنها صورت گرفته است؛ در قسمت آخر نیز پیشنهاداتی برای کارهای قابل انجام برای علاقه مندان مطرح شده است.هدف اصلی این تحقیق ایجاد دیدگاهی از اینترنت اشیاء و اهمیت پیاده سازی مکانیزم های امنیتی آن و سعی در طرح ایده های مناسب و همچنین ایجاد پیش زمینه ای برای انجام تحقیقات علمی برای خوانندگان این مقاله می باشد.

کلیدواژه ها:

اینترنت اشیاء ، داده کاوی ، سیستم های تشخیص نفوذ

نویسندگان

محمدرضا زراعت کار مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)

مجید غیوری ثالث

استادیار دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)