تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASUI-32-1_004

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400

چکیده مقاله:

رقابت به منزله یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازنده اجتماعی تبدیل می شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل گیری رقابت مفید، موثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، عوامل و موانع رقابت پذیری اقتصادی بین پنج کشور نوظهور اقتصادی جنوب شرق آسیا و پنج کشور منطقه غرب آسیا مطالعه شد. مطابق با یافته های پژوهش، ترکیب عطفی حاکمیت قانون و نبود ناامنی، دلیل لازم و نه کافی رقابت پذیری است که در ترکیب با اعتماد اجتماعی و شفافیت یا در ترکیب با نبود نابرابری سبب وقوع نتیجه می شود. میزان شاخص سازگاری و پوشش کل برای این ترکیب عطفی برابر با ۹۸/۰ و ۶۰/۰ است. همچنین مبتنی بر راه حل صرفه جویانه، نبود حاکمیت قانون شرط لازم و کافی تحقق نیافتن رقابت پذیری در کشورهای ناموفق بوده است. مقادیر شاخص سازگاری و پوشش این شرط به ترتیب برابر با ۸۳/۰ و ۹۲/۰ بوده است.

کلیدواژه ها:

رقابت پذیری ، برابری فرصت ، فضای امن و آزاد ، شفافیت اطلاعات ، حاکمیت قانون ، اعتماد تعمیم یافته

نویسندگان

مهدی مالمیر

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بافنده ایمان دوست، ص. و مفیدی، ع. (۱۳۹۵). «سنجش تاثیر ...
 • پاتنام، ر. (۱۳۸۰). دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه: محمدتقی ...
 • توتونچیان، الف. و مهرنوش، م. (۱۳۸۸). «رقابت پذیری دانش ...
 • تبیین و تحلیل رقابت پذیری در کشورهای حوزه مورد نظر سند چشم انداز و اولویتهای ایران در ارتقای رقابت پذیری [مقاله ژورنالی]
 • جانی، س. (۱۳۹۰ ب). «عوامل موثر بر رقابت پذیری در ...
 • چلبی، م. (۱۳۸۹). «شاخص سازی تابع عضویت فازی، نوع ...
 • چلبی، م. (۱۳۹۰). روش تطبیقی – کیفی. جزوه درسی دوره ...
 • رضوی، م. (۱۳۸۱). «توان رقابتی و روابط پیمانکاری: بخشی در ...
 • طالبان، م. و پیکانی، ت. (۱۳۹۱). «آزمون فازی ارتباط علی ...
 • علی اکبری، الف.؛ اکبری، م.؛ انصاری، م. و بوستان احمدی، ...
 • قلی پور، ر.؛ مشایخی، ب. و ناصری، الف. (۱۳۹۵). ...
 • مصلح شیرازی، ع. و خلیفه، م. (۱۳۹۴). «اندازه گیری کارآیی ...
 • میدری، الف. (۱۳۸۵). «مقدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب»، ...
 • میراحسنی، م. (۱۳۹۲). «شاخص های رقابت پذیری ایران و برخی ...
 • Baum, J A. C. & Oliver, Ch. (۱۹۹۲) Institutional embeddedness ...
 • Bodenhafer, W. B. (۱۹۳۰) Cooley's theories of competition and conflict. ...
 • Bourdieu, P. (۱۹۸۵) The forms of capital. in Richardson, J. ...
 • Brenner, S. (۲۰۰۶) Competition and social relations between ceos. www.wiwi.hu-berlin.de/im/publikdl/brenner_competition_and_trust.pdf ...
 • Buckley, P. J. & Casson, M. (۱۹۸۸) A theory of ...
 • Burt, R. (۱۹۹۲) Structural holes: The social structure of competition. ...
 • Collins, B. E. & Guetzkow, H. S. (۱۹۶۴) A social ...
 • Crombag, H. F. (۱۹۶۶) Cooperation and competition in means-interdependent triads: ...
 • Deutsch, M. (۲۰۰۰) Cooperation and competition. in the handbook of ...
 • Dore, R. (۱۹۸۷) Taking japan seriously. Stanford: U. PressEsses, V. ...
 • Frankenberg, R. (۱۹۵۷) Village on the border. London: Cohen and ...
 • Granovetter, M. (۱۹۷۳) The strength of weak ties. American Journal ...
 • Granovetter, M. (۱۹۸۵) Economic action and social structure: the problem ...
 • Hamel, G. (۱۹۹۱). Competition for competence and inter-partner learning within ...
 • Hogg, M. A. (۲۰۰۶) Intergroup relations. in Handbooks of Sociology ...
 • Human Development Report. (۲۰۱۰) ...
 • Intelligence Unit. (۲۰۰۷). The economist intelligence unit’s index of democracy ...
 • Jones, O. (۲۰۰۵) Manufacturing regeneration through corporate entrepreneurship: Middle managers ...
 • Julian, J W. & Perry, F. A. (۱۹۶۷) Cooperation Contrasted ...
 • Larson, A. (۱۹۹۲) “Network Dyads in Entrepreneurial settings: a study ...
 • LeVine, R. A. & Campbell, D. T. (۱۹۷۲) Ethnocentrism: Theories ...
 • Lüschen, G. (۱۹۷۰) Cooperation, association and contest. The Journal of ...
 • Polanyi, K. (۱۹۵۷) The great transformation. Boston: Beacon Press ...
 • Ragin, Ch. C. (۲۰۰۰) Fuzzy-set social science.chicago, IL: University of ...
 • Ragin, Ch. C. (۲۰۰۸) Redesigning social inquiry fuzzy sets and ...
 • Ritzer, G. (۲۰۰۵) Encyclopedia of social theory. Thousand Oaks, CA: ...
 • Rose, A. (۱۹۵۵) Voluntary associations under conditions of competition and ...
 • Sumner, W. G. (۱۹۰۶) Folkways. Boston: Ginn ...
 • Tedesco, J. F. & Fromme, D. K. (۱۹۷۴) Cooperation, competition ...
 • Transparency International. (۲۰۰۹) Transparency International Annual Report ۲۰۰۹ ...
 • Tsai, W. (۲۰۰۲) Social structure of coopetition within a multiunit ...
 • Uzzi, B. (۱۹۹۶) The sources and consequences of embeddedness for ...
 • Uzzi, B. (۱۹۹۷) Social structure and competition in interfirm networks: ...
 • Weiskopf, R. & Mark-Ungericht, B. (۲۰۰۰) Strategy, perverted competition and ...
 • Williams, T. (۱۹۱۲) Competition as a safeguard to national welfare. ...
 • Williamson, O. (۱۹۸۵) The economic institutions of capitalism. New York: ...
 • World Bank. (۲۰۱۱) Worldwide Governance Indicators (WGI) Project. Washington DC, ...
 • World Economic Forum. (۲۰۱۱) The Global Competitiveness Report ۲۰۱۰–۲۰۱۱ ...
 • World Economic Forum. (۲۰۱۸) The Global Competitiveness Report ۲۰۱۷–۲۰۱۸ ...
 • World Economic Forum. (۲۰۱۹) The Global Competitiveness Report ۲۰۱۸ ...
 • Yoshino, M. Y., & Rangan, U. S. (۱۹۹۵) Strategic alliances: ...
 • Zeng, M. & Chen, X. (۲۰۰۳) Achieving cooperation in multiparty ...
 • نمایش کامل مراجع