تحلیل اثر کانال بی سیم بر کارایی محاسبات لبه برای اینترنت اشیاء

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONF05_007

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

چکیده مقاله:

فناوری اینترنتاشیا باعث شده است تا دستگاه های مختلف به طور گسترده به اینترنت متصل بوده و با یکدیگر در تعامل باشند. همین مسئله سبب تولیدحجم زیادی از داده میشود که نیاز به پردازش دارند و این امر منجر به کاهش کیفیت سرویس می گردد. از سوی دیگر محاسبات لبه منافع زیادی را به عنوانرویکرد امیدوار کننده برای افزایش توانایی محاسباتی و مدیریت حافظه ی دستگاه های متصل به اینترنت به ارمغان آورده است. انتظار میرود که این رویکرد به کاهش توان مصرفی و تاخیر محاسباتی منجر شود. لیکن شرایط کانال بیسیم و به طور مشخص احتمال رخداد خطا در سیستم و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعاتارسالی در رسیدن به هدف فوق کاملا تاثیرگذار است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی محاسبات در دو محیط محلی و لبه پرداخته میشود و بحث ارسال مجدد اطلاعات به منظور رفع خطای احتمالی و نقش کانال بیسیم در کارایی واگذاری اطلاعات به محیط لبه مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که واگذاری اطلاعات همیشه باعث کمینه شدن انرژی مصرفی و تاخیر نخواهد شد و تصمیم گیری بهینه در خصوص واگذاری وظایف به محیط لبه یا اجرای آن درخود اشیاء باید با در نظر گرفتن شرایط کانال بی سیم باشد.

نویسندگان

غزل جباری

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

علی قیاسیان

عضو هیات علمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد