شناسایی مهم ترین عوامل موثربر فرسایش پذیری زیرحوزه های آبخیز قره آغاج با استفاده ازمدل تاپسیس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 243

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF06_158

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

فرسایش خاک فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از سطح زمین جدا و به کمک یک نیرو از مکانی به مکان دیگر حمل می شوند، که این مسئله باعث کاهش پایداری منابع آب و خاک می گردد. هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی فرسایش پذیری زیرحوزه های آبخیز قره آغاج استان فارس با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس می باشد. برای این منظور ابتدا با انجام بازدیدهای میدانی و تحقیقات پیشین، پارامتر های اثرگذار مثل عامل فراوانی آبراهه، تراکم زهکشی، ضریب کشیدگی، ضریب فرم، شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده، عدد ناهمواری، ضریب شکل، ضریب فشردگی، بافت زهکشی، نسبت ناهمواری، ثابت نگهداشت، درجه شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی، طول شیب و میانگین بارش سالانه انتخاب شدند. به منظور اولویت بندی ۱۳۱ زیرحوزه آبخیز قره آغاج، از مدل های تصمیم گیری تاپسیس (TOPSIS) استفاده شد نتایج نشان داد که هم چنین زیرحوزه ۳۴ بر اساس مدل تاپسیس رتبه اول ۰/۷۹۳ زیرحوزه ۴۰رتبه دوم ۰/۷۴۱وزیرحوزه ۳۱رتبه سوم ۰/۷۲۶را داشته اند

نویسندگان

فاطمه هنرمندنژاد

کارشناس ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشگاه شیراز

حمیدرضا پورقاسمی

دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه شیراز