مروری بر مفهوم ترسیب کربن از دیدگاه مدل کربن در نرم افزار InVEST

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF06_023

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

چکیده مقاله:

تغییرات ساختاری پوشش/کاربری زمین در طول زمان توسط انسان از دلایل اصلی تغییر در شرایط طبیعی سرزمین و کارکردهای اکوسیستمی آن است. افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از تغییر در کاربری و پوشش سرزمین منجر به تغییرات اقلیمی و آثار زیانباری بر حیات انسان بر روی کره زمین گذاشته است. دی اکسید کربن عمده ترین گاز گلخانه ای است که جنگل های و مراتع نیروی بالایی در جذب آن در بیومس دارند. اگر میزان ترسیب کربن به عنوان یک خدمت اکوسیستمی کمی سازی و از لحاظ مکانی قابل تجسم شود، تصمیم گیران از این اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری استفاده خواهند کرد . تحقیق حاضر به مروری بر تشریح مدل کربن در نرم افزار InVEST و بررسی برخی مطالعات انجام شده در خصوص پایش روند ترسیب کربن به کمک نرم افزار پرداخته است.

کلیدواژه ها:

خدمات اکوسیستم ، ترسیب کربن ، پوشش و کاربری سرزمین ، نرم افزار .InVEST

نویسندگان

طناز اسدالهی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد واحدتهران شمال

رخشاد حجازی

استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزادواحدتهران شمال

رکسانا موگویی

استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزادواحدتهران شمال