تروریسم مبتنی بر قومیتگرایی در ایران از منظر آموزه های حقوق کیفری و جامعه شناسی جنایی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0986

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

چکیده مقاله:

فهم سازه انگارانه رفتارهای حوزه تروریسم دلیل رویکرد تحلیلی و ترکیبی که هم شامل حوزه روش شناسی معناگرایی و هم حوزه عوامل مادی می باشد مجالی فراهم آورد که به بررسی عمیق تر از رفتارهای خشونت طلبانه این گروه ها بپردازیم. ازاین رو هم به ساختارهای هویتی ذهنیتی این گروه ها و هم به ساختارهای مادی توجه خواهد شد. لذا جهان پسا ایدئولوژیک، امنیت نظام بینالملل و ترتیبات آن و شکل گیری این گروه ها در ساختارهای مدرن به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. در این خصوص ساختار دولتهای مبتنی بر سلطه و غیر مشروع خاورمیانه و شمال آفریقا در شکل گیری گروه های تندرو اسلامی و فرقه گرایی نقش وافری داشته اند. در این مقاله سعی شده تا با نگاهی جدید و رویکردی تروریستی مبتنی بر قومیت گرایی از جمله همانند داعش و امثالهم پرداخته گردد.

نویسندگان

سیدمحمدرضا موسوی فرد

عضو هیئت علمی گروه حقوق ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

حسین نوروزیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران